(คลิปข่าว) จัดเสวนารำลึก 20 ปี "คนมหาลัย" ถูกหักหัวคิว

คลิปเด็ด  :  6 ธ.ค. 2561

(คลิปข่าว) จัดเสวนารำลึก 20 ปี "คนมหาลัย" ถูกหักหัวคิวเงินเดือน

ปิดท้ายช่วงแรกของ "ล่าความจริง" กันที่ข่าว "ธรรมาภิบาลในรั้วอุดมศึกษา" หลังจากบรรดานายกและกรรมการสภามหาวิทยาลัย โอดครวญ เตรียมยื่นใบลาออก เพราะไม่อยากยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามประกาศ ป.ป.ช. โดยมีฝั่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย นำโดย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. ออกมาชูธงสนับสนุนกันอย่างคึกคักแข็งขันนั้น ปรากฏว่าในมหาวิทยาลัยยังมีปัญหาอีกด้านหนึ่ง คือ เงินเดือนและค่าตอบแทน "พนักงานมหาวิทยาลัย" ที่เรียกย่อๆ ว่า "พม." ได้รับไม่เต็มจำนวนเท่าที่รัฐบาลกำหนด เพราะถูกมหาวิทยาลัยหักเอาไว้ แต่ปัญหานี้กลับไม่ได้รับความสนใจจากบรรดาผู้บริหารสถาบันเท่าที่ควร ทั้งๆ ที่ผู้ได้รับผลกระทบมีมากกว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เตรียมยื่นใบลาออกด้วยซ้ำ

ปัญหานี้ยืดเยื้อมาเกือบ 20 ปีแล้ว เริ่มต้นจากนโยบายของรัฐบาลที่ไม่มีการเพิ่มอัตรา "ข้าราชการ" ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ฉะนั้นเวลาที่มีการบรรจุอาจารย์ผู้สอนหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ก็จะใช้ตำแหน่ง "พนักงานมหาวิทยาลัย" หรือ "พม." แทน ตำแหน่งเหล่านี้ไม่ถือเป็น "ข้าราชการ" ทั้งๆ ที่บรรจุในมหาวิทยาลัยของรัฐ จึงไม่มีสวัสดิการบำเหน็จบำนาญ และสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลฟรีเหมือนข้าราชการทั่วไปรัฐบาลก็เล็งเห็นปัญหานี้ จึงมีมติ ครม.มาตั้งแต่ปี 2542 ให้เพิ่มอัตราเงินเดือนให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย โดยในสายวิชาการ หรือ "สายผู้สอน" ก็คือพวกอาจารย์ทั้งหลาย ให้มีอัตราเงินเดือนสูงกว่าข้าราชการ 1.7 เท่า ส่วนสายสนับสนุน ก็คือพวกเจ้าหน้าที่ต่างๆ จะมีอัตราเงินเดือนสูงกว่าข้าราชการ 1.5 เท่า เพื่อชดเชยสิทธิประโยชน์ที่ขาดหายไปจากการที่ไม่ได้บรรจุเป็นข้าราชการแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมา ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมักไม่จ่ายเงินเดือนเต็มจำนวนให้กับบุคลากรของตน แต่หักไว้ส่วนหนึ่ง อ้างว่าเป็นค่าสวัสดิการบ้าง เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบ้าง หรือบางมหาวิทยาลัยก็กันเงินเอาไว้ใช้จ่ายอย่างอื่น ซึ่งถือว่าขัดกับมติ ครม. ทำให้มีอาจารย์หรือพนักงานมหาวิทยาลัยบางคนยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง และชนะมาหลายคดีแล้ว แต่ฝั่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยก็ยังเฉยล่าสุดวันนี้ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย หรือ ทปสท. ร่วมกับสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดแถลงข่าวการจัดโครงการเสวนา "20 ปี เหลียวหลังแลหน้าเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย" ในวันที่ 13 ธันวาคมนี้ เพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนาระบบเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายกลับคืนมา โดยเฉพาะการจ่ายเงินเดือนเต็มจำนวน ในอัตรา 1.7 เท่าในสายอาจารย์ และอัตรา 1.5 เท่าสำหรับสายเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เป็นไปตามมติ ครม.ตั้งแต่ปี 2542 หรือ 19 ปีที่แล้วข่าวแว่วว่า ทางคณาจารย์จะผลักดันให้พรรคการเมืองที่กำลังรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ได้เห็นความสำคัญของเรื่องนี้ และรับปากเป็นสัญญาประชาคมว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องเงินเดือนและค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย ไม่ใช่ปล่อยให้ไปยื่นฟ้องศาลปกครองกันเองทีละคนทีละคดี โดยที่ฝั่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้ให้ความสำคัญ

(คลิปข่าว) จัดเสวนารำลึก 20 ปี "คนมหาลัย" ถูกหักหัวคิว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

เปิดอ่าน