(คลิปข่าว) ฮ่องกง เตือนภัยสูงสุด รับมือพายุใต้ฝุ่นมังคุด

คลิปเด็ด  :  16 ก.ย. 2561

(คลิปข่าว) ฮ่องกง เตือนภัยสูงสุด รับมือพายุใต้ฝุ่นมังคุด

ฮ่องกง ประกาศเตือนภัยสูงสุด รับมือพายุใต้ฝุ่นมังคุด

(คลิปข่าว) ฮ่องกง เตือนภัยสูงสุด รับมือพายุใต้ฝุ่นมังคุด

(คลิปข่าว) ฮ่องกง เตือนภัยสูงสุด รับมือพายุใต้ฝุ่นมังคุด

(คลิปข่าว) ฮ่องกง เตือนภัยสูงสุด รับมือพายุใต้ฝุ่นมังคุด

(คลิปข่าว) ฮ่องกง เตือนภัยสูงสุด รับมือพายุใต้ฝุ่นมังคุด

(คลิปข่าว) ฮ่องกง เตือนภัยสูงสุด รับมือพายุใต้ฝุ่นมังคุด


เปิดอ่าน