(คลิปข่าว) Thailand Future Fund เตรียมเปิดขาย ต.ค.นี้

คลิปเด็ด  :  15 ก.ย. 2561

(คลิปข่าว) Thailand Future Fund เตรียมเปิดขาย ต.ค.นี้

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยThailand Future Fund เดินหน้าเข้าลงทุนครั้งแรกในสิทธิรายได้ 45% ของทางพิเศษ 2 เส้นทาง คาดเปิดขายนักลงทุนกลางเดือนตุลาคม ปีนี้ ติดตามจากคุณ ภาพิมล วิสาโรจน์

ภายหลังจากรัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยหรือThailand Future Fund TFFIF เพื่อให้หน่วนงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจใช้เป็นแหล่งเงินทุนทางเลือกนอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

(คลิปข่าว) Thailand Future Fund เตรียมเปิดขาย ต.ค.นี้(คลิปข่าว) Thailand Future Fund เตรียมเปิดขาย ต.ค.นี้(คลิปข่าว) Thailand Future Fund เตรียมเปิดขาย ต.ค.นี้


เปิดอ่าน