(คลิปข่าว) สตง.เรียกดูเอกสาร800โครงการกองทุนอนุรักษ์พลังงาน

คลิปเด็ด  :  28 ส.ค. 2561

(คลิปข่าว) สตง.เรียกดูเอกสาร 800 โครงการ กองทุนอนุรักษ์พลังงาน

ผู้ว่าฯ สตง.สั่งตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกองทุนอนุรักษ์พลังงานตั้งแต่ปี 57 ที่ยังไม่ได้รับรองการใช้งบการเงินของกองทุนเลย เพราะตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า หลายโครงการที่เสนอมาใช้เงินไม่ตรงวัตถุประสงค์ตามที่ของบมา

(คลิปข่าว) สตง.เรียกดูเอกสาร800โครงการกองทุนอนุรักษ์พลังงาน

(คลิปข่าว) สตง.เรียกดูเอกสาร800โครงการกองทุนอนุรักษ์พลังงาน

ขณะที่ โครงการที่มีการเสนอมาเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2562 กว่า 800 โครงการ ซึ่งมีวงเงินรวมกว่า 3.1 หมื่นล้านบาท จะมีการพิจารณาในรายละเอียดโครงการใหม่อย่างเข้มงวด แต่ถ้าเป็นโครงการที่ไม่เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานจะมีการตัดออก เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของโครงการไปลงทุนดำเนินการเอง

(คลิปข่าว) สตง.เรียกดูเอกสาร800โครงการกองทุนอนุรักษ์พลังงาน

(คลิปข่าว) สตง.เรียกดูเอกสาร800โครงการกองทุนอนุรักษ์พลังงาน