(คลิปข่าว) แจกน้ำช่วยบ้านแคววังใหญ่ถูกน้ำท่วม

คลิปเด็ด  :  27 ส.ค. 2561

แจกน้ำช่วยบ้านแคววังใหญ่ถูกน้ำท่วม

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 นำน้ำดื่มไปแจกให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหมู่บ้านแคววังใหญ่ หมู่บ้านน้ำท่วมซ้ำซาก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

(คลิปข่าว) แจกน้ำช่วยบ้านแคววังใหญ่ถูกน้ำท่วม

(คลิปข่าว) แจกน้ำช่วยบ้านแคววังใหญ่ถูกน้ำท่วม

ทหารหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 (นพค.13.) ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอบ้านแหลม จ.เพชรบุรี นำน้ำดื่มไปแจกให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหมู่บ้านแคววังใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลบางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ

(คลิปข่าว) แจกน้ำช่วยบ้านแคววังใหญ่ถูกน้ำท่วม

(คลิปข่าว) แจกน้ำช่วยบ้านแคววังใหญ่ถูกน้ำท่วม