(คลิปข่าว) สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นกำลังใจครอบครัวจ่าแซม

คลิปเด็ด  :  13 ก.ค. 2561

(คลิปข่าว) สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นกำลังใจครอบครัวจ่าแซม

'สมเด็จพระสังฆราช' ทรงประทานผ้าไตรพิธีพระราชทานเพลิงศพ 'จ่าแซม'และเป็นทรงเป็นกำลังใจให้ครอบครัวผู้วายชนม์ คลายโศกและให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาในการบำเพ็ญคุณงามความดีสืบไป

(คลิปข่าว) สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นกำลังใจครอบครัวจ่าแซม


เปิดอ่าน