(คลิปข่าว) พาณิชย์ดันสินค้าไทยขายออนไลน์บนเว็บเกาหลี

คลิปเด็ด  :  13 ก.ค. 2561

(คลิปข่าว) พาณิชย์ดันสินค้าไทย ขายออนไลน์บนเว็บเกาหลี

กระทรวงพาณิชย์ เล็งเพิ่มช่องทางการตลาดและเพิ่มมูลค่าสินค้าไทย เตรียมดันไปขายออนไลน์บนเว็บไซต์ชั้นนำเกาหลี เนื่องจากเกาหลีสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตมากถึง 93% และมีการซื้อ-ขายออนไลน์ ถึง 65% กระทรวงฯเห็นว่าไทยพร้อมที่จะร่วมกับเกาหลีในการขายสินค้า บนเว็บไซต์ Thaitrade.com

(คลิปข่าว) พาณิชย์ดันสินค้าไทยขายออนไลน์บนเว็บเกาหลี(คลิปข่าว) พาณิชย์ดันสินค้าไทยขายออนไลน์บนเว็บเกาหลี(คลิปข่าว) พาณิชย์ดันสินค้าไทยขายออนไลน์บนเว็บเกาหลี(คลิปข่าว) พาณิชย์ดันสินค้าไทยขายออนไลน์บนเว็บเกาหลี(คลิปข่าว) พาณิชย์ดันสินค้าไทยขายออนไลน์บนเว็บเกาหลี

(คลิปข่าว) พาณิชย์ดันสินค้าไทยขายออนไลน์บนเว็บเกาหลี(คลิปข่าว) พาณิชย์ดันสินค้าไทยขายออนไลน์บนเว็บเกาหลี(คลิปข่าว) พาณิชย์ดันสินค้าไทยขายออนไลน์บนเว็บเกาหลี(คลิปข่าว) พาณิชย์ดันสินค้าไทยขายออนไลน์บนเว็บเกาหลี