(คลิปข่าว) โชว์ติดตั้ง WiFi บนเครื่องบิน จ่อชงขายกองทัพ

คลิปเด็ด  :  14 มิ.ย. 2561

(คลิปข่าว) โชว์ติดตั้ง WiFi บนเครื่องบิน จ่อชงขายกองทัพ

.