(คลิปข่าว) หนุ่มตัดไม้ไกล้สายไฟฟ้า ถูกไฟฟ้าแรงสูงช็อตดับ

คลิปเด็ด  :  14 มิ.ย. 2561

(คลิปข่าว) หนุ่มตัดไม้ไกล้สายไฟฟ้า ถูกไฟฟ้าแรงสูงช็อตดับ

.


เปิดอ่าน