(คลิปข่าว) จี้เอกชนลดนำเข้าเครื่องในหมูหลังกระทบราคาในประเทศ

คลิปเด็ด  :  13 มิ.ย. 2561

(คลิปข่าว) จี้เอกชนลดนำเข้าเครื่องในหมูหลังกระทบราคาในประเทศ

กรมปศุสัตว์ หารือกับนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และบริษัทผู้นำเข้าเครื่องใน หลังกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรขอให้ลดการนำเข้าเครื่องในช่วง 3 เดือนข้างหน้า เนื่องจากมีการนำเข้ามามากเกินและส่งผลกระทบต่อราคาขายสุกรของเกษตรกรในประเทศ