(คลิปข่าว)พบหลักศิลาจารึกโบราณสมัยพระเจ้ามเหนทรวรมัน

คลิปเด็ด  :  13 มิ.ย. 2561

พบหลักศิลาจารึกโบราณสมัยพระเจ้ามเหนทรวรมัน(จิตรเสน)ที่อุบลฯ

พบหลักศิลาจารึกโบราณสมัยพระเจ้ามเหนทรวรมัน(จิตรเสน)ที่อุบลฯ