(คลิปข่าว) รถไฟญี่ปุ่น ขอโทษผู้โดยสารออกรถก่อนเวลา 30 วินาที

คลิปเด็ด  :  15 พ.ค. 2561

บริษัทรถไฟขอโทษผู้โดยสาร ที่ออกก่อนกำหนดเกือบ 30 วินาที

บริษัทรถไฟขอโทษผู้โดยสาร ที่ออกก่อนกำหนดเกือบ 30 วินาที
เรื่องการตรงต่อเวลาเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น เพราะล่าสุดบริษัทรถไฟสายหนึ่ง ถึงกับออกจดหมายขอโทษผู้โดยสาร ที่คนขับรถนำรถไฟออกจากสถานีก่อนเวลาแค่ไม่ถึงครึ่งนาที