ดื่มแล้วขับ !! เปลี่ยนความสุขเป็นความเศร้าได้ทันที

คลิปเด็ด  :  20 ธ.ค. 2560

เทศกาลปีใหม่เป็นช่วงเวลาแห่งความสุข แต่สำหรับหลายคน เทศกาลนี้กลับกลายเป็นช่วงเวลาแห่งความสูญเสีย

 

               จากความประมาทในการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะการดื่มสุราแล้วมาขับรถ เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตบนท้องถนนในประเทศไทยและทั่วโลก

               ข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) ประเทศไทยมีสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย และเป็นอันดับ 2 ของโลก ด้วยตัวเลขอัตราการเสียชีวิต 36.2 ต่อประชากร 100,000 คน เป็นรองเพียงประเทศลิเบีย ที่มีอัตราการเสียชีวิต 73.4 ต่อประชากร 100,000 คน ส่วนประเทศที่ตามมา ได้แก่ ประเทศมาลาวี ไลบีเรีย และคองโก ที่มีอัตราการเสียชีวิต 35.0 33.7 และ 33.2 ต่อประชากร 100,000 คน ตามลำดับ

               กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ได้เปิดเผยข้อมูลสถิติดื่มแล้วขับ ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา (30 ธันวาคม 2559 - 5 มกราคม 2560) มีทั้งสิ้น 4,342 คดี เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 871 คดี เพิ่มขึ้น 25.9% และจากสถิติของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตัวเลขผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ 5 ปีย้อนหลัง (2556 - 2560) มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยมีผู้บาดเจ็บรวมทั้งสิ้น 3,329 3,345 3,117 3,505 และ 4,128 คน ตามลำดับ และตัวเลขผู้เสียชีวิตทั้งหมด 365 366 341 380 และ 478 คน ตามลำดับ โดยปีล่าสุดอุบัติเหตุที่เกิดจากการดื่มแล้วขับคิดเป็นร้อยละ 36.59 ซึ่งเป็นสาเหตุอันดับ 1 ของการเกิดอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่

               เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการดื่มแล้วขับ เสริมสิน สมะลาภา ได้จัดทำสื่อในรูปแบบหนังสั้น เพื่อนำเสนอแนวคิดที่ว่า ความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่สามารถเปลี่ยนเป็นความเศร้าและความสูญเสียได้ทันที หากดื่มแล้วขับ นอกจากนี้ยังเน้นการใช้ข้อความส่วนใหญ่ในภาษาอังกฤษ เพื่อสื่อสารไปถึงชาวต่างชาติในต่างประเทศผ่านสื่อออนไลน์ เพราะปัญหาการดื่มแล้วขับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลก

 

 

 

 

------------------

(ขอบคุณเว็บไซต์ ยูทูบดอทคอม : Sermsin - Happy New Year 2018)

 

 

 


เปิดอ่าน