อ่านใบหน้ารู้ชะตาชีวิต : ไฝที่สิบสามจุดเส้น (จบ)

ไฝที่สิบสามจุดเส้น (จบ) : คอลัมน์... อ่านใบหน้ารู้ชะตาชีวิต  เขียนโดย... โจอี ยับ / แปลโดย... อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์          ปกติใบหน้าจะสมมาตรและสามารถแบ่งออกเป็นสองซีก ดังนั้น คำที่ใช้จึงเหมือนกันหลายคำ ใบหน้าแต่ละซีกสามารถแบ่งออกเป็น 135 ส่วน โดยไม่ต้องคำนึงว่าเป็นซีกซ้ายหรือซีกขวา และแบ่งได้เป็นสิบสามบริเวณเมื่อแบ่งตามแนวตั้งจากบนล่างโดยเรียกว่า สิบสามจุดเส้น แต่ละ “จุดเส้น” ยังแบ่งออกเป็นส่วนย่อยได้อีก การอ้างอิงถึงระบบแบ่งส่วนนี้ทำให้สามารถแปลความหมายความสำคัญของไฝแต่ละเม็ดได้ง่ายโดยดูจากตำแหน่งที่ไฝปรากฏ

 

          เฉิงเจียง (บ้านบรรพชน) 
         

 

อ่านใบหน้ารู้ชะตาชีวิต : ไฝที่สิบสามจุดเส้น (จบ)

(pic 1)

 

          ตำแหน่งเฉิงเจียง (บ้านบรรพชน) (เฉิงเจียง) แทนอาหารการกิน ถ้าไฝปรากฏที่ตำแหน่งนี้จะบ่งชี้ถึงผู้นิยมแนวทางแบบเก่าในการบริหารเงินตราและไม่ชอบให้คนอื่นยืมเงิน ผู้ที่มีไฝตำแหน่งนี้ควรพยายามหลีกเลี่ยงการดื่มของมึนเมาและสถานที่ที่เป็นตำแหน่งน้ำลึก มิฉะนั้นอาจประสบอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิต

          หอดิน (ตี้เก๋อ) 
         

 

อ่านใบหน้ารู้ชะตาชีวิต : ไฝที่สิบสามจุดเส้น (จบ)

(pic 2)

 

          ตำแหน่งหอดิน (ตี้เก๋อ) แทนทรัพย์สินอันเป็นมรดก ที่ดินและโรงเรือน คนรับใช้ และความมั่งคั่งทั้งมวล ไฝตำแหน่งนี้บ่งชี้ถึงผู้ที่อาจปราศจากทรัพย์สินในวัยชรา และอาจขาดผู้ที่จะปรนนิบัติดูแลที่ดี

          ติดตามไฝที่ตำแหน่งศีรษะต่อได้ในสัปดาห์หน้า
    
          ติดตามได้ในหนังสือ “คัมภีร์ไฝ ศาสตร์แห่งการอ่านใบหน้าตามตำราจีน” ของโจอี ยับ ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ หรือร้านค้าออนไลน์ในเครือเนชั่น nstore.net สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 338 3740