ไฝที่สิบสามจุดเส้น (ต่อ) 

ไฝที่สิบสามจุดเส้น (ต่อ) : คอลัมน์...  อ่านใบหน้ารู้ชะตาชีวิต  เขียนโดย โจอี ยับ / แปลโดย อำนวยชัย ปฎิพัทธ์เผ่าพงศ์

 

          ปกติใบหน้าจะสมมาตรและสามารถแบ่งออกเป็นสองซีก ดังนั้น คำที่ใช้จึงเหมือนกันหลายคำ ใบหน้าแต่ละซีกสามารถแบ่งออกเป็น 135 ส่วน โดยไม่ต้องคำนึงว่าเป็นซีกซ้ายหรือซีกขวา และแบ่งได้เป็นสิบสามบริเวณเมื่อแบ่งตามแนวตั้งจากบนล่างโดยเรียกว่าสิบสามจุดเส้น แต่ละ “จุดเส้น” ยังแบ่งออกเป็นส่วนย่อยได้อีก การอ้างอิงถึงระบบแบ่งส่วนนี้ทำให้สามารถแปลความหมายความสำคุญของไฝแต่ละเม็ดได้ง่ายโดยดูจากตำแหน่งที่ไฝปรากฏ

 

          รากภูเขา (ซานเกิน)

 

ไฝที่สิบสามจุดเส้น (ต่อ) 

(Pic 1)

 

          ตำแหน่งรากภูเขา (ซานเกิน) แทนอำนาจ สถานภาพ พี่น้องผู้ชาย ทรัพย์สินที่เป็นที่ดิน หรือชีวิตสมรส ไฝตำแหน่งนี้บ่งชี้ถึงผู้ที่อาจเผชิญกับปัญหาสุขภาพ ชีวิตสมรส อาชีพ หรือความมั่งคั่งในวัยกลางคนอยู่เสมอ เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าชีวิตสมรสอาจประสบกับความยุ่งยากในแง่ที่ต้องหาทางแก้ไข และอาจนำไปสู่การสมรสใหม่

          เหนียนซ่าง (ปีบน) (เหนียนซ่าง)

 

 

ไฝที่สิบสามจุดเส้น (ต่อ) 

(Pic 2)

 

          ตำแหน่งเหนียนซ่าง (ปีบน) แทนอายุวัฒนะและยังแทนสุขภาพส่วนตัว ไฝตำแหน่งนี้บ่งชี้ถึงผู้ที่อาจมีชีวิตทุกข์ยากและประสบกับความยากลำบากทางการเงิน และยังอาจมีประเด็นกฎหมายที่อาจส่งผลให้ต้องโทษจองจำ นอกจากนั้นยังบอกถึงความสัมพันธ์ที่เข้ากับคู่ครองไม่ได้

          โซ่วซ่าง (อายุวัฒนะ) (โซ่วซ่าง)    

 

ไฝที่สิบสามจุดเส้น (ต่อ) 

(Pic 3)

 

          ตำแหน่งโซ่วซ่าง (อายุวัฒนะ) แทนอายุวัฒนะและญาติทางครอบครัวฝ่ายภรรยา ไฝตำแหน่งนี้บ่งชี้ถึงความยุ่งยากกับภรรยาหรือครอบครัวฝ่ายภรรยาซึ่งมีแนวโน้มสูงที่จะเกิดขึ้น ในทำนองเดียวกับไฝตำแหน่งเหนียนซ่าง ไฝที่ตำแหน่งโซ่วซ่างยังบ่งชี้ถึงปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นกฎหมายที่ยืดเยื้ออีกด้วย
  
          ติดตามไฝที่ตำแหน่งสิบสามจุดเส้นต่อได้ในสัปดาห์หน้า

          ติดตามได้ในหนังสือ “คัมภีร์ไฝ ศาสตร์แห่งการอ่านใบหน้าตามตำราจีน” ของโจอี ยับ ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ หรือร้านค้าออนไลน์ในเครือเนชั่น nstore.net
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2338-3740