อ่านใบหน้ารู้ชะตาชีวิต :  ไฝที่สิบสามจุดเส้น

ไฝที่สิบสามจุดเส้น : คอลัมน์... อ่านใบหน้ารู้ชะตาชีวิต  เขียนโดย... โจอี ยับ / แปลโดย... อำนวยชัย ปฎิพัทธ์เผ่าพงศ์อ่านใบหน้ารู้ชะตาชีวิต :  ไฝที่สิบสามจุดเส้น
          (Pic 1)

 
          ปกติใบหน้าจะสมมาตรและสามารถแบ่งออกเป็นสองซีก ดังนั้นคำที่ใช้จึงเหมือนกันหลายคำ ใบหน้าแต่ละซีกสามารถแบ่งออกเป็น 135 ส่วน โดยไม่ต้องคำนึงว่าเป็นซีกซ้ายหรือซีกขวา และแบ่งได้เป็นสิบสามบริเวณเมื่อแบ่งตามแนวตั้งจากบนล่างโดยเรียกว่า สิบสามจุดเส้น แต่ละ “จุดเส้น” ยังแบ่งออกเป็นส่วนย่อยได้อีก การอ้างอิงถึงระบบแบ่งส่วนนี้ทำให้สามารถแปลความหมายความสำคัญของไฝแต่ละเม็ดได้ง่ายโดยดูจากตำแหน่งที่ไฝปรากฏ

 

 

          จุดสูงศักดิ์ (เทียนจง)

 

อ่านใบหน้ารู้ชะตาชีวิต :  ไฝที่สิบสามจุดเส้น

(Pic 2)

 

          ตำแหน่งจุดสูงศักดิ์ (เทียนจง) แทนพรแห่งการสนับสนุนและความรักของพ่อแม่ พ่อแม่ดูแลทะนุถนอมทำให้พบเส้นทางสู่ความสำเร็จในชีวิตได้ง่ายขึ้น การปรากฏของไฝตำแหน่งนี้บอกถึงผู้มีความสัมพันธ์กับพ่อที่ไม่ให้คุณ จุดด่างหรือรอยย่นใดๆ สื่อนัยถึงความไม่สนิทชิดใกล้กับแม่ของพวกเขา สำหรับผู้หญิงที่มีไฝนี้บ่งชี้ถึงการเข้ากับสามีไม่ได้ ไฝใดๆ ที่ปรากฏตรงตำแหน่งจุดสูงศักดิ์ยังบ่งชี้ว่าพวกเขายากจนหรือประสบกับความถดถอยในวัยเริ่มเป็นหนุ่มสาว

 

          ฟ้า (เทียนถิง)

 

อ่านใบหน้ารู้ชะตาชีวิต :  ไฝที่สิบสามจุดเส้น

(Pic 3)

 

          ตำแหน่งฟ้า (เทียนถิง) แทนอาชีพ การมีไฝที่ตำแหน่งนี้บ่งชี้ว่าพวกเขามีทัศนคติที่ยโส และผลลัพธ์ที่เป็นไปได้คือเส้นทางอาชีพไม่มั่นคงด้วยขาดการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา ไฝที่อยู่ตำแหน่งนี้ยังบ่งชี้ว่าพวกเขาเข้ากับแม่ไม่ได้ และมักเกิดความเครียดเรื้อรังอีกด้วย
ติดตามไฝที่ตำแหน่งสิบสามจุดเส้นต่อได้ในสัปดาห์หน้า

          ติดตามได้ในหนังสือ “คัมภีร์ไฝ ศาสตร์แห่งการอ่านใบหน้าตามตำราจีน” ของโจอี ยับ

          ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ หรือร้านค้าออนไลน์ในเครือเนชั่น nstore.net
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2338-3740