ทุบกำแพงรั้วเปิดทางออกพระมหาพิชัยราชรถ

ดูดวง  :  19 มิ.ย. 2560

เจ้าหน้าที่ทุบกำแพงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร บริเวณหน้าโรงราชรถที่เก็บรักษาพระมหาพิชัยราชรถเพื่อเตรียมลาดยางทำทางสำหรับ

      กำแพงของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร บริเวณหน้าโรงราชรถที่เก็บรักษาพระมหาพิชัยราชรถ ได้ถูกทุบลง ก่อนจะทำถนนลาดยาง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งความเชื่อตั้งแต่สมัยโบราณนั้นจะไม่มีการสร้างถนนและทางออกบริเวณหน้าโรงเก็บราชรถ หากใช้งานต้องทุบเท่านั้น และต้องทำลายทางลาดยางพร้อมก่ออิฐปิดทันทีหลังเสร็จพิธี เนื่องจากตามความเชื่อนั้นราชรถไม่ควรอยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน โดยในขณะนี้ความคืบหน้าการบูรณปฏิสังขรณ์พระมหาพิชัยราชรถ คืบหน้าแล้ว 70% / ภาพ ชาลินี ถิระศุภะ Nation Photo


ทุบกำแพงรั้วเปิดทางออกพระมหาพิชัยราชรถ


ทุบกำแพงรั้วเปิดทางออกพระมหาพิชัยราชรถ


ทุบกำแพงรั้วเปิดทางออกพระมหาพิชัยราชรถ


เปิดอ่าน