ใบหน้าบอกสุขภาพ อ่านใบหน้าคนดัง

ใบหน้าบอกสุขภาพ อ่านใบหน้าคนดัง : คอลัมน์ อ่านใบหน้า รู้ชะตาชีวิต เขียนโดย โจอี ยับ / แปลโดย อำนวยชัย ปฎิพัทธ์เผ่าพงศ์


          เจสซี โอเวนส์ ดาวโอลิมปิกประเภทลู่และลาน

          ดาวโอลิมปิกประเภทลู่และลาน เจสซี โอเวนส์ สร้างประวัติศาสตร์ที่โอลิมปิกเกมส์ กรุงเบอร์ลิน เมื่อปี ค.ศ. 1936 เมื่อเขากลายเป็นนักกีฬาคนแรกที่ชนะเหรียญทองถึง 4 เหรียญ ชัยชนะของเขาเป็นชัยชนะที่มีความหมายเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการพิสูจน์คำกล่าวอ้างของพวกนาซีที่ว่า ชนอารยันผิวขาวมีศักยภาพทางร่างกายเหนือกว่าชาวแอฟริกัน ความสำเร็จทางกีฬาของเขาและความสามารถในการเอาชนะท่ามกลางสภาพการณ์ที่น่าหวาดหวั่นในการแข่งขันเมื่อปี ค.ศ. 1936

          โอเวนส์มีคิ้วแบบตัวอักษรเลขหนึ่งในภาษาจีน ซึ่งหากมองจากระยะไกลแล้วจะดูเหมือนเส้นขีดหนาๆ หนึ่งเส้นเหนือดวงตา และมีขนคิ้วที่ขึ้นเป็นแนวเดียวกัน ลักษณะเหล่านี้แสดงถึงคนที่มุ่งมั่นแน่วแน่กับการบรรลุเป้าหมายในชีวิต คนที่มีคิ้วเลขหนึ่งจะมีความมั่นใจในตัวเองและไม่ถูกโน้มน้าวหรือชักจูงได้ง่ายๆ

          โอเวนส์เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดในปี ค.ศ. 1980 บนใบหน้าของเขาเราจะเห็นสัญญาณหลายอย่างที่ชี้ถึงประเด็นทางสุขภาพ ในการศึกษาห้าธาตุ โรคมะเร็งมักจะเห็นได้จากการที่ธาตุน้ำถูกบีบหรือถูกข่มโดยธาตุดิน ซึ่งในทางอภิปรัชญาเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์แบบ “ควบคุม” บนใบหน้านั้น ปากเป็นตัวแทนของธาตุน้ำ ขณะที่จมูกเป็นตัวแทนของธาตุดิน ธาตุน้ำถูกบีบหรือข่มโดยธาตุดินเมื่อปากถูกข่มโดยจมูก หรือหมายถึงจมูกมีขนาดใหญ่กว่าปากอย่างไม่สมส่วนเอามากๆ

          ปากของโอเวนส์ แม้ในขณะที่ดูผ่อนคลาย ก็มีขนาดเพียงเกือบเท่าฐานจมูก ถือว่าเป็นปากที่เล็กทีเดียว ที่สำคัญกว่านั้นคือ มันถูกข่มโดยจมูกที่ใหญ่ ลักษณะแบบนี้เป็นสัญญาณของโรคมะเร็ง

          บนใบหน้าคนเรามีแผนที่ 100 ตำแหน่ง ซึ่งบอกถึงความเป็นไปในช่วงวัยต่างๆ ตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ 100 ปี จุดที่เป็นตัวแทนของลำคออยู่ที่ตำแหน่งที่ 28 บนใบหน้า และปอดอยู่ที่ตำแหน่ง 41 ลักษณะที่พบนี้ประกอบกับการมีปากเล็กจมูกใหญ่ เป็นสัญญาณบ่งชี้ที่ชัดเจนของปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องกับปอดและลำคอ


เปิดอ่าน