โชคลาภของคุณอยู่ในลักษณะบนใบหน้าคุณ (ต่อ)

คอลัมน์... อ่านใบหน้า รู้ชะตาชีวิต / เขียนโดย... โจอี ยับ  / แปลโดย...  อำนวยชัย ปฏิพัทธ์เผ่าพงศ์

 

          จมูกเป็นวังมั่งคั่งหลัก เป็นจุดบ่งชี้สำคัญเกี่ยวกับทักษะทางการเงิน และตอบคำถามเกี่ยวกับความมั่งคั่ง ตั้งแต่ความสามารถในการประกอบการ ไหวพริบทางธุรกิจไปจนถึงความสามารถในการสะสมและรักษาความมั่งคั่ง

          จมูกกับความสามารถทางการเงิน

          แต่ละส่วนของจมูกสัมพันธ์กับความสามารถทางการเงินเฉพาะด้าน ต่อไปนี้คือภาพรวมว่าจมูกเกี่ยวข้องกับความมั่งคั่งอย่างไร

โชคลาภของคุณอยู่ในลักษณะบนใบหน้าคุณ (ต่อ)
ปีกจมูก (จุด 49 และ 50) 

 

          ปีกจมูกสัมพันธ์กับความสามารถในการสร้างรายได้หรือความมั่งคั่งจากหลายทาง ซึ่งหมายรวมถึงความมั่งคั่งเชิงตัวเลขบนกระดาษด้วย ปีกจมูกที่กว้างบอกถึงคนที่สามารถหาเงินหลายทางและสร้างความมั่งคั่งเชิงตัวเลขบนกระดาษ เช่น จากหุ้นหรือค่าลิขสิทธิ์ เจ้าของกิจการส่วนใหญ่มักมีปีกจมูกที่กว้าง ในทางตรงข้ามผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะทาง เช่น ทนายความและแพทย์มักมีปีกจมูกแคบ เพราะมีแนวโน้มว่ารายได้จะมาจากทางเดียว อย่างไรก็ตาม มีกฎอยู่ว่า ถ้าปีกจมูกแคบ จะมีความสามารถน้อยในการหารายได้จากวิธีอื่นๆ ที่นอกเหนือไปจากการใช้ทักษะที่มีอยู่ส่วนคนที่ปีกจมูกกว่าจะสามารถหาเงินจากหลายแหล่งหลายวิธี

          ปลายจมูกบอกถึงอุปนิสัยสามประการที่เกี่ยวข้องกับความมั่งคั่ง ประการแรกคือ ความสามารถที่จะมั่งคั่ง ยิ่งจมูกใหญ่และปลายจมูกเป็นอวบกลมเท่าใด คนคนนั้นจะสามารถหาเงินได้มากเท่านั้น ประการที่สอง บอกถึงระดับของไหวพริบปฏิภาณในเรื่องเงิน ถ้าปลายจมูกย้อย หมายความว่า คนคนนั้นฉลาด หรืออาจถึงกับเจ้าเล่ห์ ในแง่นี้หมายถึงคนที่รู้ว่าจะรีดเค้นเอาส่วนลด หรือขอให้จ่ายเงินก้อนโตได้อย่างไร และพยายามคิดวิธีหาเงินอยู่เสมอ ประการสุดท้าย จมูกบอกทัศนคติในการหาเงินของคนคนนั้น ปลายจมูกที่แหลมบอกถึงคนที่สามารถหักหลังหรือทำให้คนอื่นล้มละลายได้โดยไม่ลังเล เพื่อความมั่งคั่งร่ำรวยของตัวเอง ในทางตรงข้าม ปลายจมูที่กลม บอกถึงคนที่จะไม่ใช้วิธีลับหรือวิธีที่เลวร้าย หรือเอาตัวเองไปเกี่ยวพันกับวิธีการที่น่าเคลือบแคลงในการสร้างความมั่งคั่ง

          ติดตามต่อในสัปดาห์หน้า

          ติดตามได้ในหนังสือ “อ่านใบหน้า รู้ชะตาชีวิต” และหนังสือ โจอี ยับ ทุกเล่มฉบับภาษาไทย ได้แล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ หรือร้านค้าออนไลน์ในเครือเนชั่น nstore.net และที่บูธเนชั่น M51 โซน C1 ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 29 มี.ค.–9 เม.ย. 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2338-3694
 


เปิดอ่าน