รู้ทันโชคชะตาด้วยปาจื่อ (11)

เทคนิคสำหรับการพัฒนาการคิดเชิงกลยุทธ์ของคนแต่ละวันเจ้าธาตุ

          คนเจี่ยธาตุไม้ (คนธาตุไม้หยาง) ฝึกคิดตามความเป็นจริงเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่าง เขียนประสบการณ์และการประเมินของคุณลงสมุด อ่านมันบ่อยๆ และเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต คบหาสมาคมกับคนทุกระดับ และรู้จากวิธีการอันหลากหลาย รวมทั้งฝึกเล่นเกมที่ต้องใช้ความคิดเชองกลยุทธ์ อาทิ หมากรุก เป็นต้น

          คนอี่ธาตุไม้ (คนธาตุไม้หยิน) ให้อยู่ท่ามกลางผู้คนที่ใช่ และด้วยบุคลิกภาพที่ถูกต้องเหมาะสม กำหนดการประชุมประจำเพื่อกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นและความคิดที่ดีๆ และควรแน่ใจว่าได้บันทึกความเห็นที่แตกต่างหลากหลายทั้งหมดที่ได้จากการประชุม รวมทั้งปฏิกิริยาตอบสนอง และความเห็นต่อแผนต่างๆ ของพวกเขาเอาไว้แล้ว จากนั้นให้พัฒนาความรู้ของพวกเขาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

          คนปิ่งธาตุไฟ (คนธาตุไฟหยาง) ทบทวน ประเมินแผนและวิธีการของพวกเขา ทบทวนจุดมุ่งหมายและเป้าหมายสุดท้ายของพวกเขาเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขากำลังทำสิ่งที่ต้องการแทนที่จะทำไปแบบอัตโนมัติ เรียนรู้วิธีการบริหารวิกฤติ ซึ่งจะส่งเสริมพวกเขาให้ยึดติดกับธรรมเนียมปฏิบัติน้อยลง และเป็นนักเสี่ยงมากขึ้น รักษาทัศนคติเชิงบวกตามปกติวิสัยเอาไว้ให้ได้ เพื่อช่วยพวกเขาอยู่รอดได้ดีขึ้นในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

          คนติงธาตุไฟ (คนธาตุไฟหยิน) ระดมสมองร่วมกับคนอื่น อ่านหนังสือ ค้นคว้าวิจัยให้มาก เปิดรับมุมมองที่ใหม่และแตกต่างในขณะที่พยายามตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ถึงแม้มุมมองเหล่านั้นจะค้านกับมุมมองของพวกเขา พยายามถ่อมตัว ทำใจให้กว้าง และเปิดรับคำวิพากษ์วิจารณ์ พร้อมที่จะขอโทษในความผิดพลาดหรือความไม่แม่นยำใดๆ ที่เป็นผลจากการตัดสินใจที่รวดเร็วของพวกเขา
คนอู้ธาตุดิน (คนธาตุดินหยาง) สังเกตอารมณ์เหมือนเป็นบุคคลที่สาม เพราะการที่พวกเขาแค่รู้สึกอะไรบางอย่าง ไม่ได้หมายความว่าต้องทำไปตามนั้น จะได้ประโยชน์จากการฝึกฝนความคิดให้รู้จักแยกแยะมากขึ้น และถืออารมณ์เป็นใหญ่น้อยลง ทำสมาธิเพราะมันจะช่วยให้จิตใจสงบและอารมณ์ผ่อนคลาย เมื่อจิตใจสงบ ย่อมมีโอกาสมากขึ้นที่จะคิดบนพื้นฐานของควาเมป็นจริง และควรหาข้อเท็จจริงให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจทำอะไร

          คนจี่ธาตุดิน (คนธาตุดินหยิน) พยายามก่อตั้งธุรกิจของตัวเอง เพราะมันง่ายกว่าที่จะทำตามหลักการและความเชื่อของคุณ เมื่อคุณเป็นเจ้านาย ธุรกิจบริการหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณะ โดยทั่วไปจะให้คุณต่อคนจี่ธาตุดิน อย่าเข้าสู่วงการหรืออุตสาหกรรมที่ขัดกับหลักการที่คุณยึดถือเป็นปกติวิสัย

          คนเกิงธาตุทอง (คนธาตุทองหยาง)  ทิ้งสำนึกความภาคภูมิใจของคุณไว้ที่หน้าประตู ไม่ต้องคิดเรื่องรูปร่างหน้าตา รูปโฉมภายนอก หรือว่าคนอื่นเห็นคุณเป็นอย่างไร จงมุ่งเน้นที่เป้าหมาย เพราะชีวิตไม่ใช่เรื่องของการชนะเสมอไป มันเป็นเรื่องของการเรียนรู้ และวิธีใช้บทเรียนที่ได้เพื่อทำให้ตัวเองดีขึ้นได้ด้วยเช่นกัน อย่าโกหกตัวเอง ถ้าคุณรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่มีเหตุผลควรทำ ก็จงอย่าหลีกเลี่ยงการทำสิ่งนั้นเพียงเพราะความรู้สึกของคุณ ปล่อยวางธรรมชาติ “เจ้าคิดเจ้าแค้น” แล้วความสำเร็จจะตามมา

          คนซินธาตุทอง (คนธาตุทองหยิน) ใช้เหตุผลในขณะตัดสินใจ เพราะอารมณ์ไม่ได้ให้คำแนะนำที่ถูกต้องเสมอไป รู้ว่าอคติและความลำเอียงทั้งหลายทั้งปวงอาจมีอิทธิพลต่อการใช้เหตุผลตามความเป็นจริง วางแผนอย่างเป็นระบบในกระบวนการตัดสินใจของพวกเขา อย่าปล่อยให้อัตตาและความทะนงตนเข้ามาขัดขวาง อย่าให้การกระทำดังกว่าคำพูด เลิกอยู่แต่บนหอคอยงาช้างเสียที
คนเหรินธาตุน้ำ (คนธาตุน้ำหยาง) เรียนรู้วิธีทำแผนที่ความคิด การวางแผนความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลและตามระเบียบแบบแผนสามารถช่วยได้ เข้าชั้นเรียนวิชาพลังแห่งความคิด เข้าร่วมกิจกรรมที่สามารถปลดเปลื้องความเครียดและลดความโกรธให้น้อยลง เพราะสองอารมณ์นี้เป็นปัญหามากที่สุดที่คนเหรินธาตุน้ำต้องเผชิญ อย่าเอาแต่วิเคราะห์มากเกินไป ต้องมีจุดตัดเสียบ้าง

          คนกุ่ยธาตุน้ำ (คนธาตุน้ำหยิน) เพราะเหตุที่คนกุ่ยธาตุน้ำมีแนวโน้มเป็นนักคิดที่สร้างสรรค์มากกว่าที่จะเป็นนักคิดที่มีเหตุผล จึงควรสมัครเข้าเรียนวิชาการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นความคิดเชิงกลยุทธ์และการวางแผนระยะยาว พวกเขาจำเป็นต้องประสานจินตนาการและความมีเหตุผลเข้าด้วยกัน และเรียนรู้วิธีพัฒนาการคิดอย่างมีวินัยโดยจัดโครงสร้างความคิดของพวกเขา

          ศึกษาอย่างละเอียดได้ในหนังสือ “แก่นแท้ปาจื่อ 10 วันเจ้าธาตุ” จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป และพบกับพาเหรดหนังสือของโจอี ยับ ฉบับภาษาไทยทุกเล่มในราคาพิเศษได้ที่บูธเนชั่นบุ๊คส์ เลขที่ ดี 01 โซนซี ชั้น 1ในงานเทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชนครั้งที่ 9 13-17 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00-20.00 น. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

          ขอกรอบเล็กๆ ติดไปทุกสัปดาห์นะคะ ผู้อ่านจะได้เห็นชัดหน่อยค่ะ

          ค้นหาวันเจ้าธาตุของคุณโดยเข้าไปที่ www.joeyyap.com/DM เพียงแค่ใส่ข้อมูลวันเดือนปีเกิดลงไป แล้ววันเจ้าธาตุของคุณจะปรากฏขึ้นทันที หรือโทรเข้ามาสอบถามวันเจ้าธาตุของคุณได้ที่ 0-2338-3702


เปิดอ่าน