royal coronation
วันที่ 19 กันยายน 2562
ข่าวสารหน่วยงานราชการไทย

บ.เอเชี่ยนฟาร์มาซูติคัลจับมือเภสัชฯจุฬาฯ

วันที่ 9 กันยายน 2562 - 00:00 น.
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม,บเอเชี่ยนฟาร์มาซูติคัล,เภสัชฯ จุฬาฯ
Shares :

บ.เอเชี่ยนฟาร์มาซูติคัล จับมือเภสัชฯ จุฬาฯ พัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตอบโจทย์ผู้บริโภค

 

 


          บริษัท เอเชี่ยนฟาร์มาซูติคัล จำกัด จับมือ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ"การพัฒนาสูตรตำรับและขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร" มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด

 

 

 

 


          เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น.  นายแพทย์สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท เอเชี่ยนฟาร์มาซูติคัล จำกัด เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ"การพัฒนาสูตรตำรับและขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ.ดร.รุ่งเพชร สกุลบำรุงศิลป์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารนวัตกรรม ชั้น 9 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

 

 

 

          สำหรับการลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท เอเชี่ยนฟาร์มาซูติคัล จำกัด ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีบทบาทหลักในการสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการ เครื่องมือและบุคลากร ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ด้วยกรรมวิธีที่มีประสิทธิภาพชั้นสูง และบริษัท เอเชี่ยนฟาร์มาซูติคัล จำกัด มีบทบาทในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดำเนินโครงการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการทางการตลาด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shares :

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ