royal coronation
วันที่ 20 กันยายน 2562
ข่าวสารหน่วยงานราชการไทย

'กลุ่มพัดสานบ้านแพรก' เสริมอาชีพ สร้างรายได้

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 - 14:13 น.
คมชัดลึกราชการ,รับงานไปทำที่บ้าน,จัดหางาน
Shares :

รองอธิบดี กกจ. เยี่ยมชมกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน 'กลุ่มพัดสานบ้านแพรก' เสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้คนในชุมชน

 

               เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน ‘กลุ่มพัดสานบ้านแพรก’ อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 

 

 

               อำเภอบ้านแพรกถือเป็นพื้นที่ที่มีการทำเครื่องจักสานมากที่สุด โดยเฉพาะ “พัดสานบ้านแพรก” เป็นพัดไม้ไผ่ที่มีลวดลายละเอียด มีความแข็งแรง คงทน และยังมีความงดงามจาก “ไม้ไผ่สีสุก” ที่ขึ้นอยู่ริมคันนาและในบริเวณบ้าน ก่อให้เกิดองค์ความรู้ทางด้านเครื่องจักสานที่สืบต่อกันมาแต่ครั้งบรรพบุรุษ เป็นพัดไม้ไผ่ในรูปแบบต่างๆ

 

 

               โดย กลุ่มพัดสานบ้านแพรกได้จดทะเบียนกลุ่มรับงานไปทำที่บ้านกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชื่อ “กลุ่มแม่ระยองพัดสาน” เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 มีสมาชิกทั้งหมด 25 คน ซึ่งแต่เดิมมีสมาชิกเดียง 10 คน ต่อมาสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ให้การสนับสนุน โดยจัดฝึกอบรมโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้ , โครงการสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ , โครงการรับงานไปทำที่บ้าน , โครงการ 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญาเพื่อต่อยอดอาชีพ

 

 

               โดยให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การบัญชี การตลาด และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ และแพ็คเกจ สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าให้กับกลุ่มฯ จนกลุ่มมีความเข้มแข็ง ปัจจุบันมียอดสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากจังหวัดนครสวรรค์และพระนครศรีอยุธยารวม กว่า 1,000 ชิ้น สามารถทำเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้นอกเหนือจากการทำนาให้กับกลุ่มประมาณ 2,000-3,000 บาท/คน/เดือน

 

Shares :

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ