royal coronation
วันที่ 23 สิงหาคม 2562
ข่าวสารหน่วยงานราชการไทย

ยผ.มอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ จังหวัดตรัง

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 - 18:58 น.
คมชัดลึกราชการ,มอบโฉนดที่ดิน,โฉนดที่ดินแปลงใหม่,จัดรูปที่ดิน,ผังเมือง
Shares :
เปิดอ่าน 482 ครั้ง

กรมโยธาธิการและผังเมือง มอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ ตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนป่ามะพร้าว อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

 

               นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็นประธานร่วมกัน ในพิธีมอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ ตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนป่ามะพร้าว เขตเทศบาลเมืองกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง จัดโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ณ บริเวณสนามกีฬาในโครงการฯ เขตเทศบาลเมืองกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

 

 

               นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า การจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่เป็นการส่งเสริมการพัฒนาตามผังเมือง โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยการร่วมคิดร่วมสร้างร่วมพัฒนาระหว่างกลุ่มเจ้าของที่ดินกับหน่วยงานภาครัฐ และแก้ปัญหาผังเมืองอย่างเป็นระบบทั้งบริเวณ ด้วยการสร้างโครงข่ายคมนาคมและขนส่งที่สมบูรณ์ เปิดพื้นที่ตาบอดให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้

 

 

               ซึ่งจะทำให้ประหยัดงบประมาณในการเวนคืนที่ดิน ช่วยเพิ่มมูลค่าที่ดิน และสามารถพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเจ้าของที่ดินยังมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินของตนเองอันจะนำมาซึ่งประโยชน์แก่เจ้าของที่ดินและชุมชนเมือง

 

 

               โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนป่ามะพร้าว มีจุดเด่นเรื่องการที่เจ้าของที่ดินมองเห็นความสำคัญของการพัฒนาเมืองโดยการมีส่วนร่วม ยอมเสียสละที่ดินในอัตราปันส่วนที่ดินค่อนข้างสูงถึง 20 – 27% รวมถึงมีหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานร่วมกันผลักดันและทำงานประสานกัน เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น

 

               ทำให้นอกจากมีถนนตามผังเมืองรวมที่ดำเนินการก่อสร้างโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองแล้ว ยังมีสนามกีฬาที่ก่อสร้างโดยกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และมีการปรับแปลงที่ดินทางสาธารณะ ลำรางสาธารณะ ให้มีรูปร่างที่เหมาะสมแก่การใช้งาน รวมทั้งได้จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และเสริมการกำกับการจราจรในพื้นที่โครงการ จากเงินที่จำหน่ายที่จัดหาประโยชน์ของโครงการ

 

 

               อันเป็นการพัฒนาพื้นที่ในแบบประชารัฐพัฒนา เป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่ทำให้โครงการฯ นี้สามารถดำเนินการจนประสบผลสำเร็จได้ โดยมีแปลงที่ดิน จำนวน 119 แปลง พื้นที่โครงการ 375 – 3 – 24.7 ไร่ เจ้าของที่ดินจำนวน 84 ราย

 

               ขณะนี้โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดตรัง ดำเนินการถึงขั้นตอนโครงการสำเร็จ พร้อมส่งมอบโฉนดที่ดินคืนแก่เจ้าของที่ดินในโครงการ

 

Shares :
เปิดอ่าน 482 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ