royal coronation
วันที่ 25 มิถุนายน 2562
ข่าวสารหน่วยงานราชการไทย

สงกรานต์ปลอดภัย ปลอดเหล้า ไม่คุกคาม

วันที่ 15 เมษายน 2562 - 19:16 น.
คมชัดลึกราชการ,สงกรานต์ 62,ปลอดเหล้า,คุกคามทางเพศ,ความรุนแรง
Shares :
เปิดอ่าน 101 ครั้ง

อธิบดี สถ. กำชับ อปท. สงกรานต์นี้ เน้นปลอดภัย ปลอดเหล้า ไม่คุกคาม ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม

 

               ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) นายจะเด็จ เชาวน์วิไล ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ร่วมกับ ซินดี้ สิรินยา บิชอพ เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ เครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ และเครือข่ายชุมชนลด ละ เลิกเหล้า ลดความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและครอบครัว เขตกรุงเทพมหานคร

 

 

               รวมถึงกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการลวนลามคุกคามทางเพศช่วงสงกรานต์ ซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาชนที่มีภารกิจร่วมกันรณรงค์สร้างความตระหนักในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ลดผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลดการฉวยโอกาสในการคุกคามทางเพศ

 

               และตัวแทนเหยื่อที่ถูกลวนลามคุกคามทางเพศช่วงสงกรานต์ เข้าพบ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพื่อขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ความสำคัญกับการป้องกัน แก้ไขปัญหาการลวนลามทางเพศ และปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

 

               อธิบดี สถ. กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมสนับสนุน และกำชับประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าต่างๆ ให้ได้ทราบถึงความผิดโทษของการทำผิดกฎหมาย รวมถึงการห้ามจำหน่ายให้แก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และในเวลาห้ามจำหน่าย ขอความร่วมมือผู้จัดงานให้งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณจัดงาน ให้นักท่องเที่ยวแต่งกายให้เหมาะสม ให้ผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ต หรือหอพักให้เข้มงวดในการรับผู้เข้าพัก ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในช่วงเทศกาลสงกรานต์

 

 

               นายสุทธิพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางด้านการป้องกันและลดความสูญเสียจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้น กรมฯ ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัย กำหนดเป้าหมายการดำเนินการการตั้งจุดตรวจร่วม/ด่านตรวจร่วมบนเส้นทางสายหลัก การตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน/ด่านชุมชน การจัดชุดสายตรวจสุ่มตรวจตามเส้นทางสายหลัก สายรอง และสถานที่ชุมชน

 

 

               การจัดกิจกรรมทางศาสนา “1 อำเภอ 1 กิจกรรม” เช่น ทำบุญตักบาตร การจัดตั้งกลุ่มจิตอาสาซึ่งมาจากสมาชิกของชุมชนเพื่อสอดส่องเฝ้าระวังผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงร่วมรณรงค์ให้คนในหมู่บ้านตนเองตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎจราจร และรักษาวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด รวมถึงขอความร่วมมือผู้นำในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์โดยใช้รูปแบบ “เคาะประตูบ้าน” เพื่อสร้างความตื่นตัวให้แก่ประชาชนในการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

 

               นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า อปท.ทุกแห่งจะต้องร่วมกันลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนด้วยการป้องกันปัญหาบริเวณจุดตัดทางรถไฟให้มีความปลอดภัยในการสัญจร รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์ในระยะทางก่อนเข้าถึงจุดตัดทางรถไฟ เพื่อให้ผู้ขับขี่ได้ระมัดระวังการขับขี่ยิ่งขึ้นและสามารถมองเห็นรถไฟได้จากระยะไกล สร้างวินัยจราจรให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างน้อย 1 สาย ตามมาตรการถนนปลอดภัย “1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย”

 

 

               สำหรับ อปท.ที่มีพื้นที่หรือแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ ก็ให้มีการกำหนดมาตรการ แนวทางการดูแลความปลอดภัยทางน้ำ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติภัยต่างๆ รวมทั้งตรวจสอบความปลอดภัยของโป๊ะเทียบเรือ แพ อุปกรณ์ชูชีพ หรือห่วงชูชีพ เพื่อให้มีความพร้อมช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์

 

               เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ขอให้พี่น้องประชาชนร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมให้เทศกาลสงกรานต์ เป็นเทศกาลแห่งความสุข ปลอดภัย เน้นจัดกิจกรรมในประเพณีสงกรานต์ที่จะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญและรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นเป็นหลัก

 

 

               โดยขอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนรับรู้ว่าการคุกคามทางเพศเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และขอให้ไม่ลืมที่จะช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงช่วยกันรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ของตนเอง ให้สังคมตระหนักรู้ถึงหลักการ 3Rs หรือ 3ช (ใช้น้อย - Reduce /ใช้ซ้ำ -Reuse / นำกลับมาใช้ใหม่ - Recycle) ร่วมกันคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อ Change for Good เปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่าให้แก่บ้านเมืองของเรา

 

Shares :
เปิดอ่าน 101 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ