กปน. พัฒนาระบบประปา

กปน. พัฒนาระบบประปา ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น

 

               กปน. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน จับมือ เทศบาลตำบลกองดิน ลงนามในบันทึกความเข้าใจ “โครงการความร่วมมือวางแผนการปรับปรุงและพัฒนาระบบประปา ระหว่าง กปน. กับ เทศบาลตำบลกองดิน”

 

กปน. พัฒนาระบบประปา

 

               นายกวี อารีกุล รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า กปน. และ เทศบาลตำบลกองดิน จังหวัดระยอง ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาสาธารณูปโภคด้านระบบประปา เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจากการขยายตัวของประชากรในเขตเทศบาล

 

กปน. พัฒนาระบบประปา

 

               กปน. กับเทศบาลตำบลกองดิน จึงร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ “โครงการความร่วมมือวางแผนการปรับปรุงและพัฒนาระบบประปา ระหว่าง กปน. กับ เทศบาลตำบลกองดิน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยี ทางด้านการผลิตและจ่ายน้ำประปา รวมถึงการบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้แก่เทศบาลตำบลกองดิน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

 

กปน. พัฒนาระบบประปา

 

                นายกวี กล่าวเพิ่มเติมว่า เทศบาลตำบลกองดินมีผู้อยู่อาศัยประมาณ 1,500 ครัวเรือน คิดเป็นประชากรประมาณ 5,400 คน ส่วนใหญ่ใช้บริการน้ำประปาของเทศบาล แต่ปัจจุบันประสบปัญหาน้ำประปาไม่เพียงพอ แรงดันน้ำไปไม่ถึงผู้ใช้น้ำปลายทาง และน้ำขุ่นเป็นสีแดงในบางช่วง

 

กปน. พัฒนาระบบประปา

 

              โดยการดำเนินงานที่ผ่านมา กปน.ได้ส่งบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญลงพื้นที่ สำรวจระบบผลิตน้ำประปา หาสาเหตุของความขุ่นในเส้นท่อ พร้อมทดสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้นที่จุดรับน้ำดิบและโรงงานผลิตน้ำประปา รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบประปาให้มีประสิทธิภาพแก่เทศบาลตำบลกองดิน

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่