สถ.จัดใหญ่ 'วันท้องถิ่นไทย 62'

สถ.เผย ปีนี้จัดใหญ่ "วันท้องถิ่นไทย 2562"

 

               นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ กำหนดให้วันที่ 18 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันท้องถิ่นไทย”

 

               เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาจนถึงทุกวันนี้

 

               อธิบดี สถ. กล่าวต่อว่า การจัดงานในปีนี้ยังพิเศษไปกว่าทุกปีที่ผ่านมา เพราะนอกจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) จะร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร จัดงานยิ่งใหญ่ คือ “งานประเพณี 18 มีนา สุขาภิบาลท่าฉลอม วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2562 แล้ว ทางกรมยังจัดงาน “สัปดาห์วันท้องถิ่นไทยประจำปี 2562” ด้วย โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2562 เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่เวลา 10.00–16.00 น. ที่จุดพักรถ The Station Mahachai ถนนพระราม 2 อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

 

สถ.จัดใหญ่ 'วันท้องถิ่นไทย 62'

 

               ซึ่งมีกิจกรรมมากมายภายในงาน เช่น การจัดเสวนาทางวิชาการ “ความก้าวหน้าของท้องถิ่นไทย อดีต-ปัจจุบัน” การจัดแสดงนิทรรศการความสำคัญของวันท้องถิ่นไทย การแสดงผลงานและภารกิจที่สำคัญของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เช่น การบริหารจัดการขยะมูลฝอย การบริหารการจัดการศึกษาท้องถิ่น การแสดงจากนักเรียนในสังกัด อปท. การจัดกิจกรรมร่วมสนุกกับเกมคัดแยกขยะ รวมถึงการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีท้องถิ่น

 

               ด้าน นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร ได้ร่วมกับ สถ. และ อปท.ในพื้นที่จัด “งานประเพณี 18 มีนา สุขาภิบาลท่าฉลอม” ระหว่างวันที่ 16–18 มีนาคม 2562 โดยมีจุดศูนย์กลางการจัดงานอยู่ที่วัดสุทธิวาตวราราม หรือวัดช่องลม จ.สมุทรสาคร โดยกำหนดการที่สำคัญที่สุดก็คือในวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. จะมีพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ

 

สถ.จัดใหญ่ 'วันท้องถิ่นไทย 62'

 

               นอกจากนี้อธิบดี สถ. ได้กล่าวถึงภารกิจและเป้าหมายที่สำคัญของกรมในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะในประเทศไทยว่า ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาขยะของประเทศไทยถือเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล ได้มีมติให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะของประเทศ

 

               ซึ่งขยะในประเทศไทยเข้าสู่ขั้นวิกฤติเนื่องจากมีการสร้างขยะเพิ่มมากขึ้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ที่มีภารกิจหลักในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวก็เห็นว่าหนึ่งในหนทางการแก้ไขที่สามารถทำได้ทันที คือ การจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกประจำครัวเรือนและชุมชนให้ได้มากที่สุด โดยตั้งเป้าไว้ว่าภายในเดือนเมษายนนี้ ทุกครัวเรือนจะมีถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือนครบ 100% ทั่วประเทศ

 

สถ.จัดใหญ่ 'วันท้องถิ่นไทย 62'

 

               “ปีนี้ถือว่าเป็นปีมหามงคลของชาวไทยซึ่งจะมีการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 จึงอยากเชิญชวนให้มาร่วมกันทำความดีในรูปแบบของการปฏิบัติบูชาเพื่อเฉลิมฉลองและแสดงความจงรักภักดีถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวาระนี้

 

               โดยร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาบ้านเมืองของเราให้น่าอยู่ขึ้นด้วยการจัดทำถังขยะอินทรีย์ หรือถังขยะเปียกครัวเรือนให้ครบ 100% ภายในเดือนเมษายนนี้ โดยให้คิดเสมอว่าความสำเร็จนั้นอยู่ที่จิตสำนึกของพวกเราทุกคน มาร่วมกัน Change For Good เปลี่ยนเพื่อโลกที่ดีกว่า เปลี่ยนเพื่อประเทศไทยสะอาดและสวยงามขึ้นกว่าเดิม”

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่