เหมืองแร่ไทย เพื่อปชช.และสังคมไทย

ก้าวต่อไปเหมืองแร่ไทย เพื่อปชช.และสังคมไทย

 

               กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี เข้าร่วมการประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง มิติใหม่ เหมืองแร่ไทย ครั้งที่ 2 : ก้าวใหม่จากนโยบายสู่การปฏิบัติ (The 2nd Thailand Green and Smart Mining Forum 2019 “New Step: From Policy to Implementation”)

 

               ได้รับเกียรติจาก พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดและปาฐกถาหัวข้อ “ก้าวต่อไป เหมืองแร่ไทย เพื่อประชาชนและสังคมไทย” และมอบรางวัล Thailand Green and Smart Mining Awards ให้แก่ผู้ประกอบการเหมืองแร่ที่มีธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 10 หน่วยงาน

 

เหมืองแร่ไทย เพื่อปชช.และสังคมไทย

 

                การประชุมสัมมนาทางวิชาการครั้งนี้ เป็นการขับเคลื่อนตามแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ.2560-2564 เพื่อสร้างความตื่นตัวให้แก่ผู้ประกอบการเหมืองแร่ไทย ให้หันมาร่วมมือกับภาครัฐในการประกอบกิจกรรมการเป็นเหมืองแร่ที่มีธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการประกาศเจตนารมณ์ในเวทีสาธารณะ และติดตามผลการดำเนินงานการเป็นเหมืองแร่ที่มีธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

               โดยในปีนี้กรมทรัพยากรธรณีได้กำหนดจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง มิติใหม่ เหมืองแร่ไทยครั้งที่ 2 : ก้าวใหม่จากนโยบายสู่การปฏิบัติ เป็นการมอบรางวัลผู้ประกอบการที่ให้การสนับสนุน และการลงนามในเจตนารมณ์การเป็นเหมืองแร่มีธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของกิจการเหมืองแร่ไทยเพิ่มเติม

 

เหมืองแร่ไทย เพื่อปชช.และสังคมไทย

 

               รวมทั้งการอภิปรายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านแร่ และการนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อการประกอบกิจการเหมืองแร่เพื่อประชาชนและสังคมไทย ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีและความอยู่ดีมีสุขของประชาชนคนไทยและสังคมไทย

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่