royal coronation
วันที่ 20 สิงหาคม 2562
ข่าวสารหน่วยงานราชการไทย

พึงพอใจบริการ กปภ.ระดับสูง

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 - 12:49 น.
คมชัดลึกราชการ,กปภ,ผลสำรวจ
Shares :
เปิดอ่าน 123 ครั้ง

กปภ.ปลื้มผลสำรวจปี 61 เพิ่มขึ้น ลูกค้าพึงพอใจ

 

           การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าทั่วประเทศประจำปี 2561

 

               พบว่า กปภ. ได้รับคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 4.048 (คะแนนเต็ม 5) เพิ่มจากปี 2560 ที่ได้คะแนน 4.000 พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

 

               นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า ผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าของกปภ. ประจำปี 2561 ซึ่ง กปภ. ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าทุกกลุ่ม

 

               ได้แก่ กลุ่มที่อยู่อาศัย กลุ่มธุรกิจขนาดเล็กและส่วนราชการ และกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ อุตสาหกรรมและรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนกลุ่มประชาชนที่คาดว่าน่าจะเป็นลูกค้า กปภ.ในอนาคต จำนวน 5,500 ตัวอย่าง ครอบคลุมทุกพื้นที่ให้บริการน้ำประปาทั่วประเทศ

 

 

               พบว่าลูกค้ามีความพึงพอใจ กปภ. ในภาพรวมคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 4.048 (คะแนนเต็ม 5) ซึ่งถือว่าลูกค้ามีความพึงพอใจบริการของ กปภ. ในระดับสูง สำหรับบริการที่ได้รับความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ด้านการชำระค่าบริการและกระบวนการให้บริการ ได้คะแนน 4.283

 

               ด้านบริการของพนักงานในภาพรวม ได้คะแนน 4.209 และด้านอาคารสถานที่ได้คะแนน 4.205 นอกจากนี้ กปภ.จะเร่งปรับปรุงการประชาสัมพันธ์เรื่องการหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว และเพิ่มความรวดเร็วในการซ่อมท่อให้มีความรวดเร็ว ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนปรับปรุงด้านปริมาณและคุณภาพน้ำประปาด้วย

 

 

               นายนพรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ.จะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้า แม้ว่า กปภ.สาขาในหลายพื้นที่อาจประสบกับปัญหาเส้นท่อเมนหรือท่อจ่ายน้ำประปาแตกรั่วซึ่งเป็นเหตุฉุกเฉินไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ในบางกรณีจึงเป็นเหตุสุดวิสัยในการแจ้งให้ลูกค้าทราบอย่างทันท่วงที

 

 

               อย่างไรก็ตาม กปภ.ได้จัดเตรียมช่องทางการสื่อสารที่ลูกค้าสามารถแจ้งเหตุผ่านหลายช่องทาง เช่น PWA Contact Center 1662 เว็บไซต์ กปภ. (www.pwa.co.th) E-mail (pr@pwa.co.th) เฟซบุ๊กของ กปภ.สำนักงานใหญ่และ กปภ.สาขา Line กลุ่มของ กปภ.สาขา เป็นต้น

 

Shares :
เปิดอ่าน 123 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ