ผ่านมติประณามอิสราเอลใช้กำลังเกินเหตุในกาซา 

มติตำหนิอิสราเอลต่อเหตุนองเลือดในกาซา ได้เสียงสนับสนุนจาก 120 ประเทศ ขณะมติสหรัฐประณามฮามาสไม่ผ่าน 

 

                    สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ผ่านมติประณามอิสราเอลใช้กำลังเกินกว่าเหตุ ไม่แยกแยะและไม่เหมาะสม ต่อพลเรือนชาวปาเลสไตน์ และเรียกร้องให้มีมาตรการคุ้มครองชาวปาเลสไตน์ในกาซาและดินแดนยึดครองเวสต์แบงค์ 

                    มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย 129 คน บาดเจ็บอีกเกือบ 4,000 คน ระหว่างการประท้วงยืดเยื้อใกล้ชายแดนในกาซานับจากสิ้นเดือนมีนาคม ส่วนอิสราเอลไม่มีผู้เสียชีวิต 

                    ร่างมตินี้เสนอโดยแอลจีเรียและตุรกี ในนามของประเทศอาหรับและมุสลิม และผ่านความเห็นชอบเสียงส่วนใหญ่ 120 เสียง คัดค้าน 8 และงดออกเสียง 45 จากจากสมาชิกทั้งหมด 193 ประเทศ  

 

 ผ่านมติประณามอิสราเอลใช้กำลังเกินเหตุในกาซา 

 

                    นิคกี ฮาลีย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติ ปฏิเสธมตินี้ โดยอ้างว่าลำเอียง และกล่าวหาประเทศอาหรับพยายามหาเสียงในบ้าน ด้วยการประณามอิสราเอลในสหประชาชาติ “สำหรับบางประเทศ การโจมตีอิสราเอลคือกีฬาการเมืองที่โปรดปราน เราจึงต้องมาอยู่กันที่นี่ในวันนี้” ฮาลีย์กล่าวต่อที่ประชุม   

                    สหรัฐอเมริกาเสนออีกร่างที่เพิ่มถ้อยคำประณามฮามาส ว่ายั่วยุให้เกิดความรุนแรงที่ชายแดนกาซา แต่ได้เสียงสนับสนุนไม่ถึง 1 ใน 3  

                    ประเทศอาหรับ หันมาใช้เวทีสมัชชาใหญ่สหประชาชาติผ่านมติที่ต้องการแทน หลังจากที่สหรัฐใช้สิทธิยับยั้ง หรือ วีโต้ ร่างมติเรียกร้องคุ้มครองปาเลสไตน์ ในที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเมื่อ 1 มิถุนายน  

                    มติที่สมัชชาใหญ่รับรองต่างจากคณะมนตรีความมั่นคง ตรงที่ไม่มีผลผูกมัดและไม่มีการวีโต้ กระนั้นก็มีน้ำหนักทางการเมือง ทูตตุรกีประจำยูเอ็นกล่าวว่ามติฉบับนี้คือการเลือกข้างกฎหมายระหว่างประเทศ และแสดงให้ชาวปาเลสไตน์เห็นว่าโลกใส่ใจความเดือดร้อนของพวกเขา  

                    สาระสำคัญในมติฉบับนี้คือการขอให้เลขาธิการสหประชาชาติ ร่างข้อเสนอจัดตั้งกลไลระหว่างประเทศเพื่อคุ้มครองชาวปาเลสไตน์ในกาซาและเวสต์แบงค์ ซึ่งก็เป็นไปได้ว่ามาตรการบางอย่างสุดท้ายอาจต้องไปขอความเห็นชอบจากคณะมนตรีความมั่นคงที่สหรัฐมีสิทธิยับยั้งอยู่ดี 

                    ในกลุ่มสหภาพยุโรป ฝรั่งเศสกับอีก 12 ประเทศสมาชิกลงคะแนนสนับสนุน ขณะอังกฤษ อิตาลี โปแลนด์กับอีก 13 ประเทศ งดออกเสียง ส่วนรัสเซียกับจีนสนับสนุน 
                    ประเทศที่คัดค้านนอกจากอิสราเอลกับสหรัฐ ยังได้แก่ ออสเตรเลีย หมู่เกาะมาร์แชล ไมโครนีเซีย นาอูรู หมู่เกาะโซโลมอน และโตโก 

                    ส่วนร่างมติที่เพิ่มถ้อยคำประณามฮามาสของสหรัฐ ได้เสียงสนับสนุน 62 เสียง คัดค้าน 58 และงดออกเสียง 42 เสียง