(คลิปข่าว) ขีปนาวุธพันธมิตร ไปไม่ถึงรัศมีป้องกันของรัสเซีย

ต่างประเทศ  :  14 เม.ย. 2561

ขีปนาวุธพันธมิตร ไปไม่ถึงรัศมีป้องกันของรัสเซีย

ขีปนาวุธพันธมิตร ไปไม่ถึงรัศมีป้องกันของรัสเซีย


เปิดอ่าน