"สีจิ้นผิง"เยือนหมู่บ้านชนเผ่ายากไร้บนภูเขา

 "สีจิ้นผิง"เยือนหมู่บ้านชนเผ่ายากไร้บนภูเขา

  
           รายงานข่าวจากสำนักข่าวซินหัว(China Xinhua News)ระบุว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ก.พ.ผ่านมา ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้เดินทางเยี่ยมเยือนชาวบ้านชนเผ่าอี๋ในหมู่บ้านยากไร้ที่ตั้งอยู่บนภูเขาต้าเหลียง มณฑลเสฉวน ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน

 "สีจิ้นผิง"เยือนหมู่บ้านชนเผ่ายากไร้บนภูเขา
         โดยสีจิ้นผิง ผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสูงสุดของพรรค คอมมิวนิสต์พูดคุยกับชาวบ้านและเจ้าหน้าที่รัฐในท้องถิ่นเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขา รวมถึงการแก้ปัญหาความยากจน
              มีผู้ยากไร้ชาวจีนมากกว่า 700 ล้านคนที่หลุดพ้นจากความยากจนนับตั้งแต่จีนได้ปฏิรูปและเปิดประเทศในปี 1978 จีนมุ่งมั่นและตัดสินใจอย่างเด็ดขาดในขั้นตอนการต่อสู้กับความยากจน

 "สีจิ้นผิง"เยือนหมู่บ้านชนเผ่ายากไร้บนภูเขา
             โดยในรายงานของสีจิ้นผิงในการประชุม สมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 19 ระบุว่าตั้งแต่ปี 2013-2016 มีชาวจีนหลุดพ้นจากความยากจนแล้วราว 60 ล้านคน โดยสัดส่วนของคนที่ยังอยู่ภายใต้ขีดความยากจนนั้นเหลือเพียงแค่ร้อยละ 4 เท่านั้นจากเดิมที่ ร้อยละ 10
            ทั้งนี้เกณฑ์ความยากจนของจีนหมายถึงผู้ที่มีรายได้ต่อปีน้อยกว่า 2,600 หยวน (13,000 บาท)
          แผนการแก้จนของจีนยังให้ความสำคัญกับหลักการของการบรรเทาความยากจนที่ตรงกับ "กลุ่มเป้าหมาย" ซึ่งหมายความว่า จีนดำเนินมาตรการที่แม่นยำ ตรงเป้าและมีความแตกต่าง เพื่อทำให้เกิดการลดความยากจนอย่างมีประสิทธิภาพ
ตั้งแต่ปี 2013 จีนมีแผนบรรเทาความยากจนและแผนพัฒนาชีวิตคนยากไร้แล้ว 126 แผน เช่น คัดเลือกเจ้าหน้าที่รัฐที่มีความสามารถและเหมาะสมลงไปให้ความรู้อละช่วยเหลือชาวบ้านที่ยากไร้ในหลายๆ ระดับที่แตกต่างกัน เป็นต้น
            นอกจากนี้ปีที่ผ่านมา รัฐบาลจีนได้ทุ่มงบเพื่อการลงทุนในพื้นที่ยากไร้ไปมาก 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านยากจน


เปิดอ่าน