"เมียนมา" ขาดดุล 3.27 พันล้านดอลลาร์

"เมียนมา" ขาดดุล 3.27 พันล้านดอลลาร์

 

          ทั้งนี้ เมียนมาส่งออกสินค้าการเกษตร ผลิตภัณฑ์สัตว์ สินค้าประมง ผลิตภัณฑ์ป่าไม้ และสินค้าภาคการผลิตเป็นหลัก ขณะเดียวกัน ก็นำเข้าสินค้าทุน สินค้าขั้นกลาง และสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นส่วนใหญ่

         สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า เมียนมามียอดขาดดุลการค้ากับต่างประเทศทั้งสิ้น 3.27 พันล้านดอลลาร์ ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2560-2561 หรือช่วงเดือนเม.ย.-ธ.ค. 2560

          กระทรวงพาณิชย์เมียนมา รายงานว่า เมียนมามีมูลค่าการค้ากับต่างประเทศราว 2.325 หมื่นล้านดอลลาร์ ในเดือนธ.ค. 2560 เพิ่มขึ้น 3.78 พันล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีงบประมาณก่อนหน้า

 

"เมียนมา" ขาดดุล 3.27 พันล้านดอลลาร์

         ในช่วง 9 เดือนแรกนี้ เมียนมามีการส่งออก 9.99 พันล้านดอลลาร์ โดยแยกเป็นการค้าชายแดน 3.58 พันล้านดอลลาร์ และการค้าปกติอีก 6.41 พันล้านดอลลาร์

          ส่วนการนำเข้าในช่วงเดียวกันนี้อยู่ที่ 1.326 หมื่นล้านดอลลาร์ แยกเป็นการค้าชายแดน 2.045 พันล้านดอลลาร์ และการค้าปกติอีก 1.123 หมื่นล้านดอลลาร์


เปิดอ่าน