'หญิงไทย'ติดอันดับเติบโตในการทำงานสูงสุด

ต่างประเทศ  :  20 มี.ค. 2560

สตรีไทยมีโอกาสก้าวหน้าในการทำงานสูงที่สุดเป็นอันดับสองด้วยคะแนน 62.7 ตามหลังฟิลิปปินส์เพียง 2.8 จุด

 

               

               มาสเตอร์การ์ด เผยผลสำรวจจากดัชนีผู้ประกอบการสตรีของมาสเตอร์การ์ด ที่บ่งชี้ว่า กลุ่มประเทศเศรษฐกิจรายได้สูงมีแนวโน้มที่ดีสำหรับผู้หญิง ทั้งด้านโอกาสทางความก้าวหน้า โอกาสทางความรู้และทางการเงิน ตลอดจนมีสภาพที่เอื้อต่อการประกอบกิจการมากกว่า ดัชนีนี้เป็นการจัดอันดับ 20 ประเทศที่มีคะแนนทางด้านผู้ประกอบการสตรีสูงที่สุด โดยประเทศไทยติดหนึ่งในสิบอันดับต้น และถือเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงเพียงประเทศเดียวที่ติดอันดับในครั้งนี้

               ดัชนีนี้ยังชี้ให้เห็นด้วยว่า ผู้หญิงไทยถูกขับเคลื่อนโดยประสิทธิภาพในการทำงาน เช่นเดียวกับผู้หญิงในประเทศจีนและมาเลเซีย ทั้งนี้อาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากความจริงที่ว่า ผู้หญิงไทยไม่เพียงแต่จะต้องทำงานเต็มเวลาเท่านั้น แต่ยังต้องทำหน้าที่แม่และ/หรือภรรยาไปพร้อมกันด้วยโดยไม่ให้ขาดตกบกพร่อง

               ในภาพรวม ประเทศที่พัฒนาแล้วถูกจัดให้อยู่ในลำดับต้นๆ นำโดยประเทศนิวซีแลนด์ (ครองอันดับหนึ่ง ด้วยคะแนน 74.4) ประเทศแคนาดา (ครองอันดับสอง ด้วยคะแนน 72.4) และประเทศสหรัฐ (อันดับสาม ด้วยคะแนน 69.9) โดยกลุ่มประเทศเหล่านี้ มีสภาพที่เกื้อหนุนให้ผู้หญิงมีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจ อาทิ มีชุมชนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีการปกครองและความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ

               โดยรวมกลุ่มประเทศเศรษฐกิจรายได้สูง จึงมีแนวโน้มที่ดีกว่าสำหรับผู้หญิงทางด้านความก้าวหน้า โอกาสทางความรู้และทางการเงิน           


เปิดอ่าน