อ้น ปลื้มเล่น 'ศรีอโยธยา 2'

"อ้น" สราวุธ หลั่งน้ำตาร่วมเทิดพระเกียรติใน "ศรีอโยธยา ภาค2"

         ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบูรพมหากษัตราธิราชเจ้า แห่งแผ่นดินสยามนักแสดงเจ้าบทบาท ‘อ้น’สราวุธ มาตรทอง  ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณ ด้วยการเป็นดารารับเชิญพิเศษ  ในภาพยนตร์ซีรีส์เทิดพระเกียรติองค์พระบูรพมหากษัตราธิราชเจ้า ‘ศรีอโยธยา ภาคที่ 2’ โดยสวมบทบาทเป็น ‘สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท’ พระราชอนุชาใน ‘พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ’ องค์พระปฐมบรมกษัตราธิราชเจ้า  แห่งราชวงศ์จักรี  

อ้น ปลื้มเล่น 'ศรีอโยธยา 2'

            ‘ สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ’ ทรงมีพระนามเดิมว่า ‘บุญมา’ ทรงเป็นพระอนุชาร่วมพระชนกและพระชนนี ใน ‘พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ’ ประสูติในรัชสมัย ‘สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ’ และเมื่อ พ.ศ. 2310 นั้น ทรงมีตำแหน่งเป็น ‘นายสุดจินดา’ มหาดเล็กหุ้มแพร ต่อมาในแผ่นดิน ‘สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ’ ทรงได้รับการสถาปนาเป็น ‘พระมหามนตรี’ และได้ทรงร่วมศึกสงครามขับไล่อริราชศัตรูปกป้องพระราชอาณาจักรสยามตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์

อ้น ปลื้มเล่น 'ศรีอโยธยา 2'

            ‘หม่อมน้อย’ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล  เผยว่า  “อ้น สราวุธ เป็นนักแสดงอีกคนหนึ่งที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ ถึงกับอาสาเข้าร่วมแสดงใน ‘ศรีอโยธยา ภาคที่ 2 ’ และในส่วนตัวของเขาเองนั้น มีความผูกพันอย่างลึกซึ้งในประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ถึงกับหลั่งน้ำตาในวันที่เขาได้ลองสวมฉลองพระองค์จำลอง ในสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ”

            ภาพยนตร์ซีรีส์เทิดพระเกียรติองค์พระบูรพมหากษัตราธิราชเจ้า ‘ ศรีอโยธยา ภาค 2 ’ กำลังอยู่ในระหว่างการถ่ายทำ

 

อ้น ปลื้มเล่น 'ศรีอโยธยา 2'อ้น ปลื้มเล่น 'ศรีอโยธยา 2'

อ้น ปลื้มเล่น 'ศรีอโยธยา 2'

อ้น ปลื้มเล่น 'ศรีอโยธยา 2'