กฤษนะทัวร์ยกล้อ / อาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560

ฮ่องกง Friendly Design for All เมืองมาตรฐานสากลที่ทุกคนเข้าถึงได้

โดย กฤษนะ ละไล
    (เล่าจากสนาม โดย กฤษนะ ละไล ณ เกาะฮ่องกง 19 พฤษภาคม 2560)
    ผมเดินทางไปเกาะฮ่องกง เมื่อช่วงวันที่ 17-19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เป้าหมายคือ ไปดูงานแสดงสินค้า และเทคโนโลยีเฟรนด์ลี่ดีไซน์ทางการแพทย์ และถือโอกาสไปสำรวจอารยสถาปัตย์ที่เกาะฮ่องกงไปด้วยเลยครับ
    "ฮ่องกง" มีชื่อเป็นทางการว่า "เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน" เป็นเขตปกครองตนเอง ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลทางใต้ของประเทศจีน มีพื้นที่รวมประมาณ 1,073 ตารางกิโลเมตร เล็กกว่ากรุงเทพฯ เมืองหลวงของไทย ที่มีขนาด 1,569 ตารางกิโลเมตร
    ในเขตตัวเมืองชั้นในของฮ่องกง มองไปทางไหนก็เห็นแต่ตึกระฟ้าสูงใหญ่ที่ตั้งอยู่อย่างแออัดตามอัตราความหนาแน่นของประชากรและผู้คนที่เดินทางมาฮ่องกง เฉพาะประชากรของฮ่องกงมีอยู่ประมาณ 7.3 ล้านคน ขณะที่มีผู้มาเยือนทั้งนักธุรกิจ และโดยเฉพาะนักท่องเที่ยว เดินทางมาเกาะฮ่องกงกันมากถึงปีละประมาณเกือบ 60 ล้านคน
    นอกเหนือจากความเป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าและการเงินอีกแห่งหนึ่งในโลกยุคปัจจุบันแล้ว ฮ่องกงยังมีอาหารอร่อยขึ้นชื่อ และที่สำคัญคื ผู้บริหารฮ่องกงทุกยุคให้ความสำคัญกับการออกแบบและสร้างทำ อารยสถาปัตย์ หรือ Friendly Design เพื่อให้ทุกตึกอาคารและทุกสถานที่ในเกาะฮ่องกงมีความเป็นมิตรกับคนทุกวัยและทุกสภาพร่างกาย จึงทำให้เกาะฮ่องกงมีความคึกคัก ก้าวหน้าทันสมัย และเป็นเมืองที่มีความเป็นมาตรฐานสากลในระดับโลก
    ไม่ว่าจะเป็นตึกอาคาร แหล่งท่องเที่ยว และสถานที่สาธารณะทุกแห่ง รวมถึงระบบขนส่งมวลชนต่างๆ ทั้งรถไฟฟ้า รถเมล์ ฯลฯ ในเกาะฮ่องกงจึงมีความเป็นอารยสถาปัตย์ มีเฟรนด์ลี่ดีไซน์ มีหลักการออกแบบที่เป็นสากล เป็นธรรม และเป็นมิตรกับคนทั้งมวล แบบไม่มีขาดตกบกพร่อง
    ผมยังได้ไปสำรวจการสร้างทำสวนสาธารณะขนาดเล็กๆ หลายแห่งในเกาะฮ่องกง เมืองที่ราคาที่ดินแพงกว่าทองคำ แต่ผู้บริหารที่นี่ก็ให้ความสำคัญในการสร้างทำอารยสถาปัตย์ในทุกพื้นที่สาธารณะเพื่อให้ประชาชนทุกคน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พักฟื้นสุขภาพ และผู้พิการ ได้มีสถานที่พบปะสังสรรค์กัน หรือมาออกกำลังกายกันได้เหมือนคนหนุ่มสาวแข็งแรงทั่วไป
    ทุกสวนสาธารณะในเกาะฮ่องกงจึงต้องมีอารยสถาปัตย์เพื่อให้คนทุกคน รวมถึงคนพิการ และคนที่ใช้รถเข็น เช่น คนสูงอายุ คนป่วยพักฟื้น และครอบครัวที่มีเด็กเล็ก สามารถเข้าถึงได้ มาใช้บริการสวนสาธารณะต่างๆ ได้ โดยสะดวก ทันสมัย ปลอดภัย เป็นธรรม ทั่วถึง และเท่าเทียม
    ชัยภูมิที่ตั้งของฮ่องกงเป็นเกาะที่เต็มไปด้วยภูเขาและเนินเขาสูงชันมากมาย แต่ด้วยความใส่ใจจริงจังในเรื่องอารยสถาปัตย์ เพื่อคนทั้งมวลของผู้บริหารเกาะฮ่องกง จึงทำให้เกาะฮ่องกงในวันนี้เต็มไปด้วยอารยสถาปัตย์ทางลาดสำหรับคนทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย สะดวก สบาย และปลอดภัยสำหรับคนทุกวัยจริงๆ ครับ
    นอกจากจะมีทางลาดเพื่อคนทั้งมวลทั่วทั้งเมืองแล้ว ฮ่องกงยังให้ความสำคัญยิ่งกับการสร้างทำห้องสุขา ที่จะต้องมี Friendly Design ทั้งห้องสำหรับคนปกติทั่วไป และห้องสุขาสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และคนที่ใช้รถเข็น ดังจะเห็นได้จากตึกอาคารและสถานที่สำคัญทุกแห่งในฮ่องกงจะมีห้องสุขาที่มี Friendly Design มีความสะดวก ปลอดภัย สวยงาม และสะอาดไม่แพ้ประเทศญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้
    ความพร้อมอีกอย่างของฮ่องกงในการเป็นเมืองที่มีมาตรฐานสากลระดับโลก คือ การมีโรงแรมที่พักที่มีอารยสถาปัตย์สำหรับคนสูงอายุ และคนที่ใช้รถเข็น เช่น คนพิการ และครอบครัวที่มีเด็กเล็ก ซึ่งโรงแรมหลายแห่งในฮ่องกง อย่างเช่น โรงแรมไอบิส ก็จะมีห้องพัก Friendly Design สำหรับรองรับนักท่องเที่ยว หรือลูกค้ากลุ่มมนุษย์ล้อ ให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย และสะอาด ทันสมัยเป็นอย่างยิ่ง
    "ฮ่องกง" จึงเหมาะสมอย่างยิ่งด้วยประการทั้งปวงในการเป็นเมืองต้นแบบทางด้านการสร้างทำ และพัฒนาอารยสถาปัตย์ เป็นต้นแบบเมืองเศรษฐกิจการค้า เมืองที่มีความเป็นมาตรฐานสากล และเป็นเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลโดยแท้จริงครับ


เปิดอ่าน