เก่งคิดเก่งวาดสานจินตนาการอักษรซ่อนกายเป็นการ์ตูน

"หนูชอบวาดรูประบายสีการ์ตูน สนุกที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้เรียนรู้เทคนิคการวาดรูป การระบายสี คิดต่อว่า ตัวอักษรไทยและอังกฤษ นำไปวาดเป็นรูปการ์ตูนได้ เขียนเป็นรูปสัตว์ เวลาว่างจะวาดรูปการ์ตูนคน

 ผลงานที่หนูวาดได้รับรางวัลด้วย เป็นกำลังใจให้วาดรูปต่อไป  " ขิงขิง- สิตานัน  เหล็กเพชร  อายุ 9 ขวบ ชั้นป.3โรงเรียนราชินี ที่เข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการเก่งคิดเก่งวาดตอน สานจินตนาการอักษรซ่อนกายเป็นการ์ตูนศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาบันการ์ตูนไทย และบริษัทนานมี จำกัด (สีตราม้า)  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ พัฒนาสมอง

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และเปิดมุมมองใหม่ๆในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ่านตัวอักษร เกิดการเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานของตนเองด้วยความสนุก ก่อให้เกิดจินตนาการและสมาธิ ซึ่งมีส่วนช่วยเสริมสร้างพัฒนาการสมองให้แก่เด็ก นำสู่การอ่านอย่างมีความรู้ความสุข เด็กได้ใช้ทักษะความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆ ก่อให้เกิดผลงานศิลปะเฉพาะตัวขึ้น วิมลพรรณ คำประชา   ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กล่าวว่าโครงการนี้เปิดรับน้องๆที่อายุระหว่างช่วง 0-6 ปี เด็กและเยาวชนอายุ 5-12 ปี จำนวน 50 คน  ประกวดระบายสี ผ่านทางงานศิลปะจากตัวอักษรและวาดการ์ตูน ก่อให้เด็กเกิดจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ การลำดับความคิดอย่างเป็นขั้นตอน มีสมาธิ และรู้จักควบคุมอารมณ์ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน ภูมิใจในความสำเร็จของตน  

เพราะงานศิลปะนอกจากจะฝึกการทำงานของกล้ามเนื้อมัดเล็กการฝึกฝนทักษะการใช้มือและนิ้ว เช่น การขีดเขียน การวาดการ์ตูน ทำให้สมองสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงเซลล์ประสาท ซึ่งทำให้เกิดการเรียนรู้นำไปสู่การสร้างสติปัญญาให้กับเด็ก ส่วนเด็กโตจะส่งเสริมให้ได้เรียนรู้พัฒนาสมอง ฝึกสมาธิในการจดจ่อกับงาน มีการจัดลำดับความคิดอย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความสนุกสนานและมั่นใจอันนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพทางสมองให้กับเด็กได้เป็นอย่างดี รวมถึงเป็นการสร้างวัฒนธรรมการอ่านและการเรียนรู้ให้เกิดในสังคมไทย

ด.ญ.ถิงถิง- ณัชชา  มโนภินิเวศ อายุ 6 ขวบ ชั้นป.1  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมโครงการฯกล่าวว่า สนุกมากที่ได้วาดรูประบายสี ใช้ตัวอักษร ก.ไก่ ผสมเทคนิคเพิ่มความสวยงาม ตัดเส้นของรูปภาพ ช่วยทำให้ภาพดูเด่นขึ้น การ์ตูนที่วาดมีอักษรตัว โอ ในภาษาอังกฤษซ่อนอยู่ ที่วาดออกมาเป็นรูปเด็กผู้หญิงน่ารักที่ถือหนังสือนิทาน ที่สำคัญทำให้ได้เพื่อนใหม่ด้วย

สุดใจ พรหมเกิด  สถาบันการ์ตูนไทยมูลนิธิเด็กอธิบายว่า โครงการเก่งคิดเก่งวาด สอนให้เด็กเรียนรู้ศิลปะอย่างมีความสุข ถ้าเด็กได้อ่านการ์ตูนตั้งแต่แรกๆ จะช่วยพัฒนาสมองทั้งซีกขวาและซ้าย เด็กจะคิดเป็นภาพในสมอง แล้วสามารถวาดออกมาเป็นภาพได้ พ่อแม่รุ่นใหม่ควรให้การสนับสนุน  โดยเทคนิคง่ายๆในการสอนโดยใช้หนังสือ การวาดรูปการแปลงอักษร ก-ฮ และ A-Z เป็นตัวการ์ตูนจินตนาการสามารถมีได้อยู่ในเด็กทุกคน การเปิดจินตนาการการ์ตูนสามารถเยียวยา จรรโลงจิตใจเด็กได้ หนังสือการ์ตูนเริ่มต้นจากเส้น มองตัวอักษรไม่เป็นแค่ตัวอักษร จะมีวิธีคิดแนะนำให้เด็กๆ ได้ลองวาด ตลอดจนขยายวิธีคิดอักษรมหัศจรรย์ทั้งไทยและอังกฤษ

ครูอ๋า-สิทธิพร กุลวโรตตมะ กรรมการสร้างสรรค์สถาบันการ์ตูนไทยมูลนิธิเด็ก กล่าวว่า กลวิธีในการต่อเติมตัวอักษรไทยให้เป็นรูปแบบต่างๆ เช่น ก.ไก่ วาดเป็นรูปไก่  วาดรูป ส.เสือให้เป็นเสือ แล้วเรียงร้อยเป็นหนังสือนิทานการ์ตูนอ่านเพลินๆ  ช่วยกระตุ้นจินตนาการเด็ก จุดประกายความคิดสร้างสรรค์แล้ว  ยังช่วยเปลี่ยนมุมมองความคิดได้ทดลองวาดการ์ตูนแบบแปลกๆ บิดเบี้ยวบ้าง ลดทอนบ้าง แต่จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  ตัวอักษรแค่ตัวเดียว สามารถเป็นจุดเริ่มต้นของรูปการ์ตูนมากมายที่ไม่เคยวาดมาก่อน  คิดภาพจากตัวอักษร สร้างรูปแบบใหม่ และกล้าวาดอย่างมั่นใจ น้องๆที่อายุ  5-12 ปี สนใจเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 2 กรกฏาคม จัดที่  ห้องสัมมนา ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาจามจุรี ชั้น 4 สอบถามโทร 0-2255-4433 หรือ www.chulabook.com


0 ศศิวรรณ  อาษา 0


เปิดอ่าน