ประกาศหนังสือดีเด่นปี53มี5ประเภทนิยายไม่มีดีเด่น

คุณภาพชีวิต  :  4 มี.ค. 2553

ศธ.ประกาศผลประกวดหนังสือดีเด่นปี 53 มี 5 ประเภทรวมนิยายไม่มีรางวัลดีเด่น ขณะที่รวมเรื่องสั้น"1 CM" "เดินตามฝัน" "ตุ๊กแกกั๊บแจกลาย"ของคุณหญิงจำนงศรี "ของขวัญจากหัวใจ"ของวรวุฒิ ภักดีบุรุษ คว้ารางวัลหนังสือดีเด่น ด้านกรรมการชี้ หนังสือหลายประเภทมีคุณภาพดีข

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2553 ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2553 เปิดเผยผลการประกวดหนังสือดีเด่นปี 2553 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ว่า ปีนี้มีสำนักพิมพ์ และหน่วยงานต่าง ๆ  93 แห่ง ส่งหนังสือเข้าประกวดหนังสือดีเด่น 13 ประเภท รวมจำนวนทั้งสิ้น 444 เรื่อง ซึ่งผลการตัดสินเป็น ดังนี้ ประเภทหนังสือสารคดี มีหนังสือส่งเข้าประกวด 53 เรื่อง ?? ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัลดีเด่น ? รางวัลชมเชย? มี? 3? รางวัล ?เครื่องกลไกคลาสสิค? ของ? อเนก? นาวิกมูล? , ชีวิตทนง “อหังการ์ของหัวใจ ?ที่ร่างกายไม่อาจกักขัง” ทนง? โคตรชมพู? ? ของ? ภานุมาศ? ภูมิถาวร,? ท่องแดนมังกร : Silk Road เส้นทางสายแพรไหมในซินเจียง ? ของ? ปริวัฒน์? จันทร

 ประเภทหนังสือนวนิยาย ส่งประกวดทั้งหมด 37 เรื่อง ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล? รางวัลชมเชย? มี? 3? รางวัล กุสาวดี ?แผ่นดินนี้ยังมีรัก? ของ? เรซิน , จ้าวจตุรทิศ ?ภาคสุริยคราส? ของ? รัณ? ศยา?, ในสวนเมฆ? ของ? ชมัยภร? แสงกระจ่าง? 

 หนังสือกวีนิพนธ์ ส่งประกวดทั้งหมด 10 เรื่อง ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล รางวัลชมเชย? มี? 3?รางวัล? ได้แก่? บทเพลงของการโบกบิน? ของ? ชัยพร? ศรีโบราณ?, พงศาวดารพิภพ? ของ? ธีรภัทร? เจริญสุข , หนทางและที่พักพิง? ของ? อังคาร? จันทาทิพย์? หนังสือรวมเรื่องสั้น ส่งประกวดทั้งหมด 11 เรื่อง รางวัลดีเด่น?? ได้แก่? 1 CM? ของ? โอสธี รางวัลชมเชย? มี? 2? รางวัล ?นักประดิษฐ์ ทุกคนเป็นสิ่งประดิษฐ์? ของ? ภูฉาน? พันฉาย , พ่อเป็นหมอ? ของ? ธาดา? เกิดมงคล ?

 หนังสือสำหรับเด็กเล็ก? อายุ? 3-5 ? ปี ส่งประกวดทั้งหมด 92 เรื่อง รางวัลดีเด่น? ได้แก่? ตุ๊กแกกั๊บแจกลาย ?ของ? คุณหญิงจำนงศรี? หาญเจนลักษณ์? รางวัลชมเชย? มี? 3? รางวัล ?ป่าเปลี่ยนสี? ของ? ปรีดา? ปัญญาจันทร์?? ?มามะท้าตั้งไข่ ?ของ? เอื้อพร? สัมมาทิพย์? และคณะ , สี่เกลอพิสดาร? ของ? ชีวัน? วิสาสะ?
?? หนังสือบันเทิงคดี สำหรับเด็ก? อายุ? 6-11? ปี ส่งประกวด 28 เรื่อง รางวัลดีเด่น? ได้แก่? ชมพู่วันเพ็ญ? ของ? ดำรงศักดิ์? บุญสู่ รางวัลชมเชย? มี? 3 ? รางวัล กระต่ายน้อยนอนไม่หลับ? ของ? อธิษฐาน? ปกป้อง?, ความดีสีเหลืองส้ม? ของ? รัตนา? คชนาท , ม็อกซ์แมวมหัศจรรย์? ของ? สุมาลี  

 หนังสือสารคดี สำหรับเด็ก? อายุ? 6-11? ปี ส่งประกวด 12 เรื่อง ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล รางวัลชมเชย? มี? 3? รางวัล จินตนาการ : สานสรรค์การ์ตูนรูปสัตว์ของ? ครูอ๋า : สิทธิพร? กุลวโรตตมะ, ดอกไม้ริมทาง? ของ? ลุงมวล, ดาวน้อยสีน้ำเงิน? ของ? เดซี่

 หนังสือบันเทิงคดีสำหรับเด็กวัยรุ่น? อายุ? 12-18? ปี ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 24 เรื่อง รางวัลดีเด่น ?ได้แก่? แผ่นดินพ่อ ?ของ? ญิบ? พันจันทร์ รางวัลชมเชย? มี? 3? รางวัล กล้องส่องทางใจ? ของ? สิริพันธุ์? สุนทรวิจิตร?, รุ้งสายฝน? ของ? ณรงค์ฤทธิ์? ศักดารณรงค์ , ลมแล้งเริงระบำ ?ของ? จตุพร? แพงทองดี?

 หนังสือสารคดีสำหรับเด็กวัยรุ่น? อายุ? 12-18? ปี ส่งเข้าประกวด 9 เรื่อง ?? ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล รางวัลชมเชย? มี? 1? รางวัล? ได้แก่? 78? ตารางวา? ของ ?คณา? คชา

 หนังสือบทร้อยกรองสำหรับเด็กวัยรุ่น? อายุ? 12-18? ปี ส่งเข้าประกวด 4 เรื่อง รางวัลดีเด่น? ได้แก่? ของขวัญจากหัวใจ? ของ? วรวุฒิ? ภักดีบุรุษ รางวัลชมเชย? มี? 1? รางวัล? ได้แก่? น้ำในสำนวนไทย? ของ? สุวัฒน์? ไวจรรยา

 หนังสือการ์ตูนหรือนิยายภาพ ส่งเข้าประกวด 61 เรื่อง รางวัลดีเด่น?? ได้แก่? การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่มที่ 1 ?กำเนิดสุโขทัย “การรวมตัวของคนไทย” ของ? สละ? นาคบำรุง รางวัลชมเชย? มี 3 รางวัล การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคอยุธยา เล่มที่ 1 กำเนิดกรุงศรีอยุธยา “ปฐมราชวงศ์กรุงศรีอยุธยา”  ของ? สละ? นาคบำรุง, พระสังกัจจายน์? ของ? โอม? รัชเวทย์?, โรงเรียนเม็ดกวยจี๊? คูณ 3? ?ของ? อิทธิวัฐก์? สุริยมาตย์
? หนังสือสวยงามทั่วไป ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 23 เรื่อง รางวัลดีเด่น?? ได้แก่ ??เดินตามฝัน? ของ? ระวีวรรณ? ประกอบผล รางวัลชมเชย? มี?? 3? รางวัล? พระของประชาชน? สมเด็จพระญาณสังวร? สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก? ของ? ศิริวรรณ? สุขวิเศษ , พระมหามณฑป พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร สถิตศรัทธาสถาพร? ของ? วิศิษฎ์? ลิ้มประนะ? และคณะ?, สารานุกรมภาพลายเส้น สถาปัตยกรรมรัตนโกสินทร์? เล่ม 1 ? บ้าน?ของ? ธีรศักดิ์? วงศ์คำแน่น?

 หนังสือสวยงามสำหรับเด็ก ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 80 เรื่อง รางวัลดีเด่น?? ได้แก่? ดอกไม้ริมทาง? ของ? ลุงมวล? รางวัลชมเชย? มี ?3? รางวัล? ข้าวเพียงเมล็ดเดียว? ของ? สมบูรณ์? ศิงฆมานันท์?, นิทานจากโลกตะวันออก? ของ? รัตนา? คชนาท? , มหัศจรรย์รามเกียรติ์สำหรับเด็ก? ของ? ปิติพร? วทาทิยาภรณ์?

 ดร.พนม กล่าวว่า  ภาพรวมในปีนี้มีหนังสือได้รางวัลดีเด่น?8? เรื่อง รางวัลชมเชย  34? เรื่อง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯได้ตั้งข้อสังเกตหนังสือการ์ตูน หนังสือสวยงามสำหรับเด็ก และนวนิยาย มีผู้ผลิตหนังสือส่งเข้าประกวดมากขึ้น และยังมีคุณภาพดีขึ้นด้วย ซึ่งในแง่ของ เนื้อหาสาระ การจัดทำรูปเล่ม ภาพประกอบ แง่คิดเชิงสร้างสรรค์

 "ผู้ชนะการประกวดหนังสือดีเด่น จะได้รับโล่รางวัล พร้อมเงิน 30,000 บาท รางวัลชมเชย? ได้รับเกียรติบัตร? พร้อมเงิน 10,000 บาท? ผู้ได้รับรางวัลได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ในวันพิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 38 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 8 ในวันที่ 26 มีนาคม นี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ"ดร.พนม กล่าว

 


เปิดอ่าน