คลังสมองของหนู-จิตวิทยาวัยรุ่น

จิตวิทยาวัยรุ่น : ก้าวข้ามปัญหาและพัฒนาศักยภาพด้านบวก เขียนโดย วิทยากร เชียงกูล อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต สำนักพิมพ์สายธารได้จัดพิมพ์ขึ้น หนังสือเล่มนี้บอกถึงปัญหาทั่วไปและจิตวิทยาเกี่ยวกับวัยรุ่น

เช่น บทบาทของพ่อแม่ ผู้ปกครองต่อวัยรุ่น พฤติกรรมดื้อรั้นต่อต้านผู้ใหญ่ ปัญหาความล้มเหลวในโรงเรียน วัยรุ่นจะพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้ดีที่สุดได้อย่างไร ฯลฯ ซึ่งวัยรุ่นและผู้ปกครองน่าจะลองซื้อหามาอ่านเพื่อจะได้เข้าใจถึงปัญหาและพฤติกรรมของวัยรุ่น

 "หากวัยรุ่น พ่อแม่ ครู ญาติพี่น้องรู้เท่าทันจิตวิทยาและปัญหาของวัยรุ่น พวกเขาจะได้จัดการความสัมพันธ์กับชีวิตตนเองและคนใกล้ชิดให้ผ่านพ้นปัญหาหรือพัฒนาการด้านลบและส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางด้านบวก ด้านสร้างสรรค์ของวัยรุ่นได้เพิ่มขึ้น" ข้อความหนึ่งในคำนำหนังสือของผู้เขียนซึ่งสะท้อนถึงความสำคัญของความรู้ในเรื่องจิตวิทยาวัยรุ่นได้อย่างดี


เปิดอ่าน