royal coronation
วันที่ 23 สิงหาคม 2562
คิดโซน (ของ) วัยทีน

เปิดใจนร.ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง"

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 - 11:50 น.
ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง,ทุนการศึกษา
Shares :
เปิดอ่าน 1,436 ครั้ง

โดย...  -ชุลีพร อร่ามเนตร qualitylife4444@gmail.com 

 

 

          การดูแลเด็กไม่ใช่เพียงให้เงิน หรือมอบทุนการศึกษาเพียงอย่างเดียว แต่ต้องติดตามให้เด็กนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพิ่มคุณภาพชีวิตอย่างแท้จริง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงปีการศึกษา 2562 จำนวน 2,107 คน แบ่งเป็นสูงทุน ปวช. ต่อเนื่อง ปวส. 947 คน ทุน ปวส. จำนวน 1,160 คน สถานศึกษาสายอาชีพ 36 แห่ง ใน 26 จังหวัด

 

 

 

          “ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง” เป็นโครงการที่ดำเนินการ เพื่อช่วยเหลือเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่มีศักยภาพให้มีโอกาสเรียนต่อสายอาชีพและมีงานทำทันทีเมื่อจบการศึกษา ผ่านความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาสายอาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเป็นโครงการลักษณะพันธมิตรกับเครือข่ายสถาบันการศึกษา มีการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สร้างกำลังคนสายอาชีพให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้ความสำคัญกับสาขา STEM (วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี) รวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัล และทักษะอาชีพการทำงานตาม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาลและความต้องการตลาดแรงงานในท้องถิ่น


          นายทิด แสนองค์ นักศึกษาสาขาช่างซ่อมอากาศยาน วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จ.ชลบุรี กล่าวว่า ก่อนหน้านี้มีความกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะค่าหอพักที่ต้องจ่ายเป็นเทอม ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงจึงเป็นทุนสำคัญในการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างมาก โดยหลังจากนี้ตั้งใจจะวางแผนการใช้เงินทดลองใช้เงินทุน 1 เดือน เพื่อคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆ และถ้าในแต่ละเดือนมีเงินเหลือจะเก็บไว้เพื่อใช้ในกิจกรรมระหว่างเรียน และเงินบางส่วนจะสำรองไว้ใช้จ่ายเป็นทุนระหว่างหางานทำหลังเรียนจบ

 

 

ทิด แสนองค์

 

 


          ส่วนเรื่องที่ต้องใช้เวลาปรับตัวในระหว่างเรียนนั้นน่าจะเป็นเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ เพราะในชั้นเรียนต้องสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และเนื่องจากมาจากถิ่นทุรกันดารอาจจะไม่มีพื้นฐานเหมือนเพื่อนคนอื่นจึงต้องใช้เวลาปรับตัวสักระยะ อย่างไรก็ตามแม้สาขาที่เรียนยากมากแต่จะไม่ท้อ ถ้าใช้เวลาศึกษาอย่างหนักคิดว่าทำได้ ที่สำคัญความชอบเรื่องโครงสร้างเครื่องบินอยู่แล้วจึงคิดว่าไม่ยาก


     
          “โชคดีมากที่ได้รับทุนจาก กสศ. รู้สึกเหมือนฝันที่เป็นจริง เพราะก่อนหน้านี้เครียดมาก ไม่รู้ว่าจะมีเงินเรียน มีเงินจ่ายค่าหอหรือไม่ พ่อแม่เป็นชาวเขาทำอาชีพขุดมันสำปะหลังซึ่งมีรายได้น้อย หากเรียนจบในระดับ ปวส.แล้ว จะหางานทำเพื่อส่งตัวเองให้เรียนจบในระดับปริญญาตรีต่อไป” นายทิด กล่าว


          หลังทราบผลว่าได้รับทุนเขาเริ่มมองเห็นอนาคต ที่ก่อนหน้านี้ยังคิดอยู่ว่าถ้าสอบติดจะเอาทุนที่ไหนเรียน แม้ทำงานพาร์ทไทม์ก็คงไม่พอค่าใช้จ่าย แต่ตอนนี้รู้สึกเหมือนชีวิตเปลี่ยนไปอีกขั้ว จากเด็กชาวเขาที่อยู่บนดอย ได้เข้ามาเรียนในเมือง ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในเมือง ซึ่งทำให้มีแรงบันดาลใจ มีแรงสู้เพื่อไปต่อ สำหรับเพื่อนที่ไม่ได้ทุนอยากให้สู้เต็มที่ พยายามเต็มที่ เพราะสักวันอาจได้รับโอกาสที่ดีเช่นกัน

 

 

 

 


          สำหรับโครงการนี้ได้มอบให้นักเรียนฐานะยากจน 20% ล่างสุดของประเทศ โดยจ่ายค่าเทอมในอัตราประหยัดและค่าใช้จ่ายส่วนตัวตลอดปีการศึกษา ระดับ ปวช. จำนวน 6,500 บาทต่อเดือน และระดับ ปวส. จำนวน 7,500 บาทต่อเดือน ซึ่งปี 2563 กสศ.ตั้งเป้าหมายสนับสนุนจากรัฐบาลจะเพิ่มโอกาสให้นักเรียนทุนเป็น 3,000 คน


          น.ส.เกษณี พิทักษ์ถาวรกุล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้เครียดมาก เพราะใกล้จะจบปวช.แล้วแต่ไม่กล้าสมัครเรียนต่อปวส.เนื่องจากไม่มีเงิน พอทราบว่าได้รับทุนจากโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพของ กสศ. 2 ปี เป็นแสงสว่าง เป็นความหวังในชีวิตที่จะทำให้ได้เรียนต่อ ส่วนการวางแผนการใช้เงินก็จะใช้ในเรื่องที่จำเป็น เช่น อุปกรณ์การเรียน ของใช้ต่างๆ และจะหารายได้เสริมเสาร์อาทิตย์ด้วยการเก็บลำไย และเก็บออมไว้ใช้ในการศึกษาในอนาคต ส่วนเมื่อเจอปัญหาระหว่างเรียนก็จะปรึกษาอาจารย์และเพื่อนๆ

 

 

เกษณี พิทักษ์ถาวรกุล

 

 

 


          ขณะที่ น.ส.สินใจ สาธิมา วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ กล่าวว่า วินาทีที่รู้ว่าได้รับทุน ดีใจมาก และคลายความกังวลปัญหาเรื่องเงินในการศึกษาต่อได้ทั้งหมด อยากขอบคุณ กสศ. ที่เห็นความสำคัญของการศึกษาและมอบทุนนี้ให้เด็กด้อยโอกาส ซึ่งตอนแรกไม่คิดว่าจะได้ เพราะเชื่อว่ามีคนมากมายที่ต้องการทุนนี้ เมื่อได้รับจึงรู้สึกเป็นความหวังของเด็กต่างจังหวัดที่จะได้เรียนต่อ


          “พอรู้ข่าวก็รีบไปบอกพ่อแม่ ดีใจมาก แล้วพ่อแม่ก็บอกว่าให้ตั้งใจเรียนเพราะโอกาสไม่ได้มีมาง่ายๆ จะวางแผนการใช้เงินทุนให้ประหยัดและอดออม แบ่งเป็น 2 ส่วน เก็บไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน และเก็บไว้เผื่อฉุกเฉิน เน้นเรื่องเรียนเป็นหลัก ทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุด ในอนาคตจะต่อยอดเพื่อหารายได้เพิ่มมาเป็นทุนในการศึกษา ส่วนเวลามีปัญหาระหว่างเรียนก็จะค่อยๆ แก้ไขปัญหาทีละจุด แก้ให้ตรงจุด ดูต้นเหตุว่าปัญหาเกิดจากอะไร นำโอกาสที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด อยากให้เพิ่มทุนการศึกษาไปเรื่อยๆ แก่เด็กยากจน เพราะยังมีเด็กยากจนอีกมากที่รอโอกาส” น.ส.สินใจ กล่าว

 

 

สินใจ สาธิมา

 

 


          ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
          **จำนวนนักเรียนที่ได้รับทุนทั้งสิ้น 2,107 คน

          -ทุน ปวช. ต่อเนื่อง ปวส. 947 คน
          -ทุน ปวส. จำนวน 1,160 คน
          -สถานศึกษาสายอาชีพ 36 แห่ง ใน 26 จังหวัด
          -มอบนักเรียนฐานะยากจน 20% ล่างสุดของประเทศ

          *จ่ายค่าเทอมในอัตราประหยัดและค่าใช้จ่ายส่วนตัวตลอดปีการศึกษา
          -ระดับ ปวช. จำนวน 6,500 บาทต่อเดือน
          -ระดับปวส. จำนวน 7,500 บาทต่อเดือน
          -ปี 2563 กสศ.ตั้งเป้าหมายสนับสนุนจากรัฐบาลจะเพิ่มโอกาสให้นักเรียนทุนเป็น 3,000 คน
          ที่มา:กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

Shares :
เปิดอ่าน 1,436 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ