"ธุรกิจบัณฑิตย์"ผลิตนักการตลาดยุคใหม่พร้อม 7 ทักษะดิจิทัล

CIBA มธบ.ผลิตนักการตลาดยุคใหม่ พร้อม 7 ทักษะด้านดิจิทัล หวังป้อนตลาดแรงงานที่ยังขาดแคลนอีกกว่า 4 พันตำแหน่ง

 

                    7 เมษายน  2562ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานภาคีสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.)  เปิดเผยว่า จากผลสำรวจของ  We are social ปี 2560 พบว่า ยอดการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยโดยเฉพาะ Facebook สูงเป็นอันดับ 1 ของโลก  

 

                    ส่งผลให้มูลค่าตลาดรวมของตลาดดิจิทัลในประเทศไทยสูงกว่า 3 แสนล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของรายได้ของผู้ประกอบการด้านการบริการดิจิทัลในประเทศไทย ปี 2560 ราว 48,000 ล้านบาท และผลสำรวจของอีกหลายสถาบันที่บ่งชี้ถึงการเจริญเติบโตของตลาดดิจิทัลดังกล่าวนี้ ทำให้ความต้องการแรงงานกลุ่มสายงานดิจิทัลเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของตลาดเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานยุคดิจิทัล โดยพัฒนาหลักสูตรให้สอดรับกับการตลาดยุคใหม่ ที่เน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะทางด้านดิจิทัลเพิ่มเติมจากแนวคิดและทฤษฎีการตลาดแบบดั้งเดิม 

 

                    ดร.พัทธนันท์  กล่าวด้วยว่า  สำหรับภาคการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองกับความต้องการของตลาดแรงงาน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาทักษะของนักศึกษาในปัจจุบันให้มีทักษะทางดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น และเพื่อเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาได้พัฒนาตนเองและมีโอกาสในการได้งานเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ในส่วนของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (College of Innovative Business and Accountancy: CIBA )ได้จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลใน 7 ทักษะด้วยกัน อาทิ  1. ทักษะด้าน Big Data and Data Analytics  ใช้ในการวิเคราะห์ UX (User Experience) เพื่อที่จะเข้าถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง  

 

"ธุรกิจบัณฑิตย์"ผลิตนักการตลาดยุคใหม่พร้อม 7 ทักษะดิจิทัล

 

                    2.ทักษะด้าน Chatbot และ AI ปัญญาประดิษฐ์ ช่วยในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 3.ทักษะด้านเทคโนโลยีเสมือนจริง AR และ VR ช่วยในการนำเสนอสินค้าให้มีความสมจริงมากยิ่งขึ้น  4.ทักษะด้านการวิเคราะห์ SEO (Search Engine Optimization) ถือเป็นทักษะสำคัญในการเพิ่มอัตราการเข้าถึงเว็บไซต์ของธุรกิจให้ติดอันดับต้นๆ ในค้นหาบนเว็บไซต์ Search Engine                   

 

                    5.ทักษะการวิเคราะห์ SEM (Search Engine Marketing) การเลือกคำที่จะโดนใจหรือตรงกับใจลูกค้า เพื่อใช้ในการค้นหาใน Web Browser ต่างๆ มากที่สุด 6. ทักษะในการเขียนข้อความหรือเนื้อหา (Content Marketing) ที่ตรงใจกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าคลิกเข้ามาเยี่ยมชมและจบที่การตัดสินใจซื้อ และ 7. ทักษะด้านออกแบบ UI (User Interface) ซึ่งเป็นทักษะที่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกคุ้นเคยกับการใช้ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ หรือ Application ต่างๆ ที่มีหลากหลายมากในปัจจุบัน เป็นอีกหนึ่งทักษะที่จะกระตุ้นให้ลูกค้ารู้สึกว่าเว็บไซต์ หรือ Application นั้น ๆ ใช้ง่ายและน่าเข้ามาใช้อย่างสม่ำเสมอ 

 

"ธุรกิจบัณฑิตย์"ผลิตนักการตลาดยุคใหม่พร้อม 7 ทักษะดิจิทัล

 

                    “จากการรายงานของ บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด ในปี 2561 ระบุว่า กลุ่มสายงานดิจิทัล มีอัตราการจ้างงานที่เพิ่มสูงขึ้นกว่า 61% เมื่อเปรียบเทียบกับตำแหน่งงานการตลาดแบบดั้งเดิม อีกทั้งยังเป็นกลุ่มที่มีความต้องการแรงงานมากกว่า 4,800 ตำแหน่ง ในขณะที่ผู้สนใจสมัครงานในสายดังกล่าวเพียง 700 ตำแหน่งเท่านั้น ส่งผลให้ตลาดขาดแคลนตำแหน่งนี้ถึง 85%  จากความต้องการของตลาดแรงงานที่ยังคงมากในปัจจุบัน ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะด้านการตลาดดิจิทัล จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายและเป็นโจทย์สำคัญของภาคการศึกษา ในการออกแบบหลักสูตรเพื่อเติมบุคลากรที่มีทักษะและความสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานอุดช่องว่าง 85% ที่เหลือ” ดร.พัทธนันท์กล่าว 
 

                    นอกจากการเรียนการสอนในหลักสูตรปกติแล้วมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์โดย วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)  และสถาบัน DPU X (ดีพียู เอ็กซ์) ยังได้ร่วมกันจัดหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเสริมสร้างทักษะทั้ง 7 ด้านดังกล่าว รวมทั้งหลักสูตร Sensory Impacts on Customer Behaviour อันเป็นการสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าผ่าน Sensory marketing ให้กับทั้งผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการ Reskill หรือ Upskill รวมถึงนักเรียน นักศึกษาที่สนใจในการเสริมสร้าง พัฒนาความรู้ เพื่อตอบโจทย์ได้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน

 

"ธุรกิจบัณฑิตย์"ผลิตนักการตลาดยุคใหม่พร้อม 7 ทักษะดิจิทัล

 

                    ทั้งนี้ผู้สนใจสมัครเข้าเรียนหรืออบรมในหลักสูตรต่างๆ  สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0865515740 หรือ  Website: http://ciba.dpu.ac.th  หรือLine@: http://line.me/ti/p/@dpuciba และ  IG : @dpuciba //.
 

 

 

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่