อาชีวะสร้างความเท่าเทียมการศึกษาแดนใต้

ศธ.ขยายโอกาสทางการศึกษาชายแดนใต้ ดึงอาชีวะสร้างความเท่าเทียมสร้างโอกาสและการเรียนรู้อย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 


                   14  มีนาคม 2562  พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ นับเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญด้านการศึกษาของรัฐบาล 


 
                   ที่มีส่วนในการช่วยบรรเทาผลกระทบจากการขาดโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้การน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9 มาใช้ในการสร้างสุข พร้อมการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ที่มุ่งสร้างพื้นฐานให้กับผู้เรียน 4 ด้าน ได้แก่ การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี

 

                   โดยโครงการดังกล่าวจัดตั้งขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย  จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลาใน4 อำเภอ (ประกอบด้วยอำเภอจะนะ   อำเภอนาวี   อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย) 2. เพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้นักเรียนประจำจากครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ที่ถูกทอดทิ้งไม่มีผู้อุปการะ และได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และ 3. เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษาประจำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีทักษะด้านอาชีพ

 

 อาชีวะสร้างความเท่าเทียมการศึกษาแดนใต้

 

                   ปัจจุบันโรงเรียนประชารัฐในพื้นที่การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 64 โรงเรียน ครอบคลุมพื้นที่ คือ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลาใน 4 อำเภอ (ประกอบด้วยอำเภอจะนะ   อำเภอนาวี   อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย) และมีสถาบันอาชีวศึกษา 4 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา และวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก  แบ่งเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตัวเลขของนักเรียนอาชีวศึกษามีจำนวนทั้งสิ้น 382 คน  โดยตัวเลขรวมของจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในทั้งสองรูปแบบมีจำนวน ทั้งสิ้น 4,239 คน 
 

 

                   ทั้งนี้ผลการดำเนินงานของสถาบันอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมในโครงการโรงเรียนประชารัฐนั้น นับเป็นสถาบันการศึกษาด้านอาชีพอีกส่วนหนึ่งที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการด้านการศึกษา มุ่งเน้นการเพิ่มและกระจายโอกาสเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้ อาทิ เด็กที่มาจากครอบครัวผู้มีรายได้น้อย หรือได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ ก็จะมีสถานที่ในการศึกษาผ่านโครงการต่างๆ ของโรงเรียนในสังกัดโครงการโรงเรียนประชารัฐที่จัดขึ้น เป็นการกระจายโอกาสให้กับเด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้มากขึ้น 

 

  อาชีวะสร้างความเท่าเทียมการศึกษาแดนใต้


                   “กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งหวังว่าสถาบันอาชีวศึกษาในโครงการโรงเรียนประชารัฐของรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงระบบการศึกษาได้มากขึ้นนั้น จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการขยายโอกาสการศึกษาในพื้นที่จังหวัดแดนภาคใต้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป” รมช.กระทรวงศึกษาธิการ กล่าว
 

 

 

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่