"ศธ."ชูบิ๊กดาต้าลดเหลือมล้ำชายแดนใต้

​ศธ.ขับเคลื่อนบิ๊กดาต้าอาชีวศึกษาคาดอนาคตวางแผนการสร้างแรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาด ที่ทันยุคสมัยตอบโจทย์การพัฒนาประเทศไทย 4.0ลดเหลือมล้ำชายแดนใต้

 

                    14  มีนาคม  2562 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการวางแผนผลิตและพัฒนากำลังคนสายอาชีพในภาคต่างๆ 

 

 

                    ให้สอดคล้องรองรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสู่การริเริ่มจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และได้มีการขยายผลการจัดตั้งไปยังพื้นที่ภาคต่างๆ จนครบทั้ง 6 ภาค ได้แก่ ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมเป็น 1 ศูนย์ส่วนกลาง 6 ศูนย์ภูมิภาค 18 ศูนย์กลุ่มจังหวัด ตามทิศทางการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคของรัฐบาล  

 

                    โดยได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการที่ทันสมัยใช้ระบบ Big Data ซึ่งออกแบบระบบโดยวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งจะมีประโยชน์ทำให้เกิดข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและทันสมัย ทำให้ทราบข้อมูลได้รวดเร็ว ถูกต้อง สามารถจัดหากำลังคนได้ตรงกับความต้องการได้ทันท่วงที และสามารถวางแผนการผลิตกำลังคนได้ในระยะยาว

 

"ศธ."ชูบิ๊กดาต้าลดเหลือมล้ำชายแดนใต้

 

                     ที่ผ่านมาได้มอบหมายให้ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาทุกพื้นที่ทั่วประเทศ จัดฐานข้อมูลกลางสำรวจความต้องการกำลังคนของสถานประกอบการในพื้นที่ และด้านการผลิตของสถาบันการอาชีวศึกษา จนเกิดเป็นระบบฐานข้อมูลกลางขนาดใหญ่หรือ Big Data System  ขณะนี้ได้มีการจัดเก็บข้อมูลของศูนย์ต่างๆ ทั่วประเทศ และเกิดการปรับหลักสูตรใหม่ที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการในพื้นที่เกิดขึ้นหลายแห่ง 

 

                   สำหรับประโยชน์ของการดำเนินงานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคใต้ชายแดน ประกอบด้วย ด้านนักเรียน นักศึกษา ส่งผลให้ได้เข้าฝึกงานในสถานประกอบการ ได้เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ใช้เป็นข้อมูลช่วยในการติดสินใจในการศึกษาต่อทางด้านอาชีวศึกษา และสามารถหางานทำหลังจากจบการศึกษา หรือ สามารถวางแผนสถานที่ทำงานได้ ด้านบุคลากรและครู

 

"ศธ."ชูบิ๊กดาต้าลดเหลือมล้ำชายแดนใต้

 

                   big data จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ชายแดน และการขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” รวมทั้งการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของพื้นที่ภาคใต้ที่มีการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

 

                 ทั้งนี้ความคืบหน้าระบบ Big Data ได้มีการเปิดตัวระบบฐานข้อมูลอาชีวศึกษาอย่างเป็นทางการไปแล้ว ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี ภายใต้ชื่องาน “มหกรรมมิติใหม่อาชีวศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ” และเปิดระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา (Big Data System) ของศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาอย่างเป็นทางการ ล่าสุดข้อมูล ณ เดือน ก.พ. มีภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจและบริการ สถานประกอบการชั้นนำลงทะเบียนในระบบฐานข้อมูลดังกล่าว 129,341 บริษัท คิดเป็น 100% ของสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยในระยะเวลา 1- 3 ปีมีตัวเลขความต้องการกำลังคน อยู่ที่กว่า 300,000 อัตรา

 

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่