หมู่บ้านปลอดการเผา ต.บ้านสา จ.ลำปาง

โดย...  ปาริชาติ บุญเอก  qualitylife4444@gmail.com


 

          ปี 2553 บ้านแป้นโป่งชัย ต.บ้านสา จ.ลำปาง หมู่ 1-10 ตั้งโครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประหยัดพลังงานและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหาขยะในชุมชน ระดมความร่วมมือชาวบ้านคัดแยกขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะเปียก ขยะมูลฝอย รวมถึงแปรรูปขยะให้มีมูลค่า ทำบัญชีรายรับ สร้างรายได้ให้ครัวเรือน


   

          โดยจัดอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะในครัวเรือนแก่คนในชุมชนเพื่อจัดมุมใดมุมหนึ่งในบ้านรองรับการคัดแยก รวมถึงแจกถังพลาสติกเพื่อให้ชาวบ้านนำไปเจาะรูและฝังดินเพื่อจัดการขยะเปียกในชุมชน ภายใต้ชื่อ “หนึ่งครัวเรือน หนึ่งถังขยะอินทรีย์” สามารถนำไปทำปุ๋ยบำรุงดินต่อไป ในส่วนของขยะรีไซเคิล ชาวบ้านสามารถนำไปขายให้แก่ร้านรับซื้ออื่นๆ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามผล ได้แก่ ผู้นำชุมชน ตัวแทนจากชุมชน และเจ้าหน้าที่เทศบาล มอบรางวัลให้แก่ครัวเรือนที่มีการจัดการขยะดีเยี่ยม


          รวมถึงการจัดการเศษใบไม้ กิ่งไม้ โดยนำมาใส่ “เสวียน” ที่ทำขึ้นรอบต้นไม้ หมักไว้เป็นปุ๋ยและให้ความชุ่มชื่นแก่ดิน ไอเดียของ ยันยงค์ สูงงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้น ที่สืบสานมาจากผู้เป็นพ่อและส่งต่อภูมิปัญญาดังกล่าวสู่คนในชุมชน และเป็นบ้านต้นแบบที่มีการจัดการขยะครบวงจรให้ผู้มาดูงานได้ศึกษาอีกด้วย

 

          ในส่วนของขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ อาทิ เศษผ้า ถุงพลาสติก และกล่องนม เทศบาลจะรับซื้อจากคนในชุมชนและนำเข้าสู่กระบวนการคัดแยก ย่อยสลาย และหมัก 15-20 วัน ไล่ความชื้น ณ ศูนย์จัดการวัสดุไม่ใช้แล้วแบบมีส่วนร่วม ต.บ้านสา ที่ได้รับทุนสนับสนุนการก่อสร้างและเครื่องย่อยขยะจากเอสซีจี ลำปาง ด้วยงบประมาณ 3.8 ล้านบาท และส่งขายให้แก่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด (เอสซีจี ลำปาง) เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงแข็งทดแทน (RDF: Refuse-Derived Fuel)


          นภปนนท์ สุรินทร์โท ปลัดเทศบาลตำบลบ้านสา กล่าวว่า บ้านแป้นโป่งชัย หมู่ 9 ต.บ้านสา จ.ลำปาง ซึ่งมีจำนวนครัวเรือน 149 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ทำเกษตรและรับจ้างที่โรงปูน ปัจจุบัน กลายเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการชักชวนคนในหมู่บ้านหันมาปรับพฤติกรรมคัดแยกขยะ และนำขยะมารีไซเคิลเป็นข้าวของเครื่องใช้ อาทิ พัด หมวก ตะกร้า ฯลฯ โดยผู้นำอย่าง นายวินัย สายแปง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 บ้านเเป้นโป่งชัย ต.บ้านสา พร้อมได้รับรางวัลจากเทศบาล 4 ปีซ้อน 

 

          โดยในครั้งแรกมีชาวบ้านเข้าร่วมราว 70-80 ครัวเรือน เคยได้รางวัลเป็นปูน 75 ถุงนำกลับมาสร้างสาธารณประโยชน์ ปัจจุบันมีลูกบ้านเข้าร่วมกว่า 120 ครัวเรือน

 

          ชนะ ภูมี Vice President-Cement and Construction Solution Business ธุรกิจซีเมนต์ และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี กล่าวว่า จะรับซื้อขยะมูลฝอยมาขายจากชาวบ้านและบุคคลทั่วไปตันละ 1,000 บาท เพื่อนำไปทำเชื้อเพลิงแข็งทดแทน ใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์ในหม้อเผาปูนที่มีอุณหภูมิสูงถึง 1,450 องศาเซลเซียส ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของโรงงาน ลดปัญหาขยะ
  

          สำหรับขยะอันตราย อาทิ หลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ กระป๋องยาฆ่าแมลง สารกำจัดศัตรูพืชต่างๆ ต้องกำจัดด้วยวิธีฝังกลบ ทิ้งตามพื้นที่เกษตร หรือเก็บสะสมไว้ตามบ้านเรือน แต่หากกำจัดไม่ถูกวิธีจะก่อให้เกิดสารพิษจากการสัมผัส สูดดม สะสมในร่างกาย และทำลายระบบนิเวศ เทศบาลตำบลบ้านสา จึงจัดอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนเรื่องการคัดแยก และนำรถออกรับขยะอันตรายปีละ 3 ครั้ง ในเดือนตุลาคม กุมภาพันธ์ และมิถุนายน แลกไข่ไก่ เพื่อเป็นของรางวัลกระตุ้นให้คนในชุมชนคัดแยกขยะ    


          การจัดการขยะ ต.บ้านสา ลำปาง
          - ขยะรีไซเคิล คัดแยกขาย ประดิษฐ์สินค้า
          - ขยะมูลฝอย ส่งเอสซีจี ทำเชื้อเพลิงแข็งทดแทน
          - ขยะอันตราย นำไปแลกไข่
          - ขยะเปียก เศษอาหารใส่ถังทำปุ๋ยอินทรีย์
          - เศษใบไม้ กิ่งไม้ ใส่ในเสวียนเป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

เปิดอ่าน