royal coronation
วันที่ 23 สิงหาคม 2562
คิดโซน (ของ) วัยทีน

รพ.จุฬาภรณ์เปิดตัวดิจิทัลเพท-ซีทีพลิกโฉมนวัตกรรมวินิจฉัยโรค

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 - 11:00 น.
ดิจิทัลเพท-ซีที,โรงพยาบาลจุฬาภรณ์,Digital PETCT,เทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง
Shares :
เปิดอ่าน 1,006 ครั้ง

โดย...  ปาริชาติ บุญเอก qualitylife4444@gmail.com          โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เปิดตัวเครื่อง “ดิจิทัลเพท-ซีที (Digital PET/CT) Biograph Vision” เทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง ระบบประสาท และหัวใจ ใหม่ล่าสุด มีความถูกต้อง แม่นยำ สแกนได้อย่างรวดเร็ว และภาพมีความคมชัดสูง เปิดให้บริการ ณ ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นแห่งแรกในเอเชีย

 

 

          ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ เป็นศูนย์ที่ก่อตั้งจากพระปณิธานและพระวิสัยทัศน์ใน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง โรคระบบประสาท โรคหัวใจ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีราคาแพงให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าอย่างสูงสุดและเป็นสถานวิจัยและถ่ายทอดความรู้ด้านการวินิจฉัยด้วยเทคโนโลยีทันสมัยแก่บุคลากรระดับต่างๆ ในประเทศไทย ทั้งนี้การเปิดตัว ดิจิทัลเพท-ซีที ดังกล่าว ถือเป็นการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบรับความต้องการของประเทศไทยอย่างครบวงจรและสอดรับตามแผนยุทธศาสตร์ชาติสู่ประเทศไทย 4.0
วินิจฉัยแม่นยำในเวลารวดเร็ว

 

 

 

 


          สำหรับ “เครื่องดิจิทัลเพท-ซีที” (Digital PET/CT) Biograph Vision” เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่สามารถตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง ระบบประสาท และหัวใจ ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ สามารถเก็บข้อมูล Dynamic Whole Body แบบเรียลไทม์ได้ เพื่อนำมาสร้างภาพ สามารถบ่งชี้ถึงระดับเมตาบอลิซึมของสารเภสัชรังสีออกมาเป็นค่าเชิงตัวเลขได้อย่างถูกต้องแม่นยำ สแกนได้ด้วยความรวดเร็ว และได้ภาพคมชัดสูง ทำให้ประเมินผู้ป่วยเพื่อวางแผนการรักษาได้อย่างเฉพาะเจาะจงและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริเวณช่องรับตัวผู้ป่วยมีความกว้าง และขนาดอุโมงค์ที่สั้น ทำให้ลดความอึดอัด และเพิ่มความสบายให้กับผู้ป่วยระหว่างการตรวจวินิจฉัย
รศ.พญ.ชนิสา โชติพานิช รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ  อธิบายว่าครื่อง “ดิจิทัลเพท-ซีที” ว่าดิจิทัลเพท-ซีทีเหมาะกับคนไข้มะเร็งที่ต้องการดูระยะแพร่กระจายของโรคและติดตามหลังการรักษา เนื่องจากสามารถให้ข้อมูลทั้งด้านกายวิพากษ์และเมตาบอลิซึม แม้แต่รอยโรคเล็กๆ ดังนั้นคนไข้ที่รักษามะเร็งไปแล้วแต่ไม่แน่ใจว่ายังมีเชื้อหลงเหลืออยู่หรือไม่ เครื่องนี้จะสามารถบอกได้ และนำไปสู่การรักษาที่ถูกต้องมากขึ้น

 

 

 

           สำหรับระบบประสาท เหมาะสำหรับคนที่อยู่ในภาวะสมองเสื่อม พาร์กินสัน โรคลมชัก ด้วยราคาที่สามารถเข้าถึงได้ โดยการตรวจวินิจฉัยระบบประสาทด้วยเครื่องดิจิทัลเพท-ซีที ราคาเริ่มต้นที่ 10,000 บาท และตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งด้วยเครื่องเพท-ซีที อนุพันธ์น้ำตาล FDG ราคา 20,000 บาท ทั้งนี้การเตรียมตัวก่อนที่จะสแกนด้วยดิจิทัลเพท-ซีที จะขึ้นอยู่กับว่าใช้สารตัวไหนฉีดเข้าไป แต่ส่วนใหญ่โรคมะเร็งจะต้องงดน้ำ งดอาหาร อย่างน้อย 4 ชั่วโมง และในโรคเกี่ยวกับสมอง งดในบางกรณี ขึ้นอยู่กับสารที่เราจะฉีดเข้าไปเพื่อตรวจ

 

 

 

 

 


          คนทั่วไปยังไม่แนะนำ
          รศ.พญ.ชนิสา กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของ ดิจิทัลเพท-ซีที ทำให้สารกัมมันตภาพรังสีที่ฉีดเข้าไปในตัวคนไข้ลดน้อยลง คนไข้ก็ไม่ต้องโดนรังสีเยอะ หากถามถึงผลข้างเคียง รังสีอะไรก็ตามไม่ว่าจะแสงแดดหรือทางการแพทย์ มีผลต่อร่างกายเราอยู่แล้ว แต่ร่างกายมีกระบวนการซ่อมแซมจึงไม่เป็นโรค ในความเป็นจริงยังไงคนไข้ก็ต้องตรวจ เราต้องชั่งน้ำหนักเกี่ยวกับประโยชน์ที่คนไข้จะได้รับ ถ้าทำแล้วมีประโยชน์คนไข้ก็ควรต้องทำ ดังนั้นหากคนทั่วไปอยากจะมาตรวจเครื่องนี้จึงยังไม่แนะนำ ควรตรวจแบบทั่วไปก่อน ยกเว้นว่าหาสาเหตุไม่เจอจริงๆ

 

 

 


          พระราชปณิธานเพื่อประชาชน
          ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวว่า แต่เดิมเครื่องมือที่ทันสมัย ประชาชนทั่วไปจะไม่สามารถเข้าถึงได้มากเท่าที่ควร เนื่องจากส่วนหนึ่งอยู่ในโรงเรียนแพทย์ และส่วนหนึ่งอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนซึ่งมีราคาสูง ดังนั้นเมื่อเราได้เทคโนโลยีมาแล้วต้องใช้ให้คุ้มค่า ซึ่งคำว่าคุ้มค่าในที่นี่คือให้ประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุดตามปณิธานของ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี


          “ด้วยเหตุนี้เราจึงเปิดให้ใช้บริการประชาชนทั้ง 7 วัน ด้วยราคาที่สามารถเข้าถึงได้ และหากมีปัญหาจริงๆ พระองค์ท่านก็มีหน่วยงานที่ช่วยเหลือดูแลตามความจำเป็น”

 

 

 


          สิทธิการเข้าถึงการรักษา
          สำหรับการเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ทาง ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ ได้ให้บริการ 2 ส่วน ได้แก่ 1.การให้บริการตรวจผู้ป่วยด้วยเครื่องเพทซีที (PET/CT) ทุกสิทธิการรักษาทั้งที่เป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และผู้ป่วยที่ส่งมาจากโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ 2.การให้บริการสารเภสัชรังสี ผลิตภัณฑ์จากเครื่องไซโคลตรอน ให้แก่สถานพยาบาลที่มีเครื่องเพทซีที โดยทีมนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ร่วมกันคิดค้นพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องได้มาตรฐาน


          ทั้งนี้การเบิกค่ารักษาพยาบาลของสิทธิข้าราชการจะครอบคลุมเฉพาะการตรวจเพท-ซีที ภายใต้ข้อบ่งชี้ทางคลินิกของกรมบัญชีกลาง ได้แก่ โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ และมะเร็งปอด ซึ่ง 2 โรคนี้มีข้อบ่งชี้ในรายละเอียดสำหรับโรคอื่นๆ ขึ้นอยู่กับต้นสังกัด ดังนั้นผู้ป่วยที่มีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลคืนต้องตรวจสอบสถานพยาบาลที่ส่งตรวจว่ารับรองสำหรับการเบิกค่าตรวจเพท-ซีทีคืนตามข้อบ่งชี้

 

 

 


          ภาพวาดฝีพระหัตถ์
          นอกจากนี้ภายในห้องตรวจดิจิทัลเพทซีที ยังตกแต่งด้วยภาพฝีพระหัตถ์ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในชุดภาพ “หลากลาย หลายชีวิต” ชื่อภาพ “ความรักที่ไม่สามารถจินตนาการได้สำหรับคนไทย” เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายใจ ไม่เกิดภาวะเครียดขณะที่เครื่องเพทซีทีกำลังทำงาน ดั่งพระปณิธานใน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงมีพระดำรัสไว้ว่า “งานศิลปะทำให้ข้าพเจ้ามีความสุข ข้าพเจ้าจึงอยากแบ่งปันความสุขให้พี่น้องประชาชนชาวไทย”

 

 

 

Shares :
เปิดอ่าน 1,006 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ