royal coronation
วันที่ 21 มิถุนายน 2562
คิดโซน (ของ) วัยทีน

"กรุงเทพคริสเตียน"ทำวิจัยแต่งไปรเวทเชื่อ1วันนร.มีความสุข

วันที่ 9 มกราคม 2562 - 13:08 น.
ชุดไปรเวท,กรุงเทพคริสเตียน,ศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์
Shares :
เปิดอ่าน 119 ครั้ง

โดย...  หทัยรัตน์ ดีประเสริฐ -qualitylife4444@gmail.com -


 


          หลังจากหารือกันมากว่า 10 ปี เพราะมีงานวิจัยจากต่างประเทศชี้ชัดว่า การใส่ชุดไปรเวทจะช่วยลดแรงกดดัน และทำให้เด็กกล้าแสดงออกมากขึ้น ศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จึงตัดสินใจทำวิจัยด้วยการปรับให้นักเรียนใส่ชุดไปรเวททุกวันอังคารเป็นเวลา 1  เทอม นักเรียนจะมีความสุขและส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กหรือไม่ หากมีผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาจะยกเลิก 

 

 

 

 

          เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 บันทึกไว้ว่าเป็นวันแรกที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ใส่ชุดไปรเวทมาเรียนได้ ทำให้เห็นเด็กมัธยมหลายคนแต่งตัวตามสไตล์ของตัวเองมาเรียนหนังสือ ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

          “ศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์” เชื่อว่าแค่หนึ่งวันของนักเรียน จะเป็นการสร้างความสุขให้เด็ก มีความคิดสร้างสรรค์ และต้องการสะท้อนว่า ความแตกต่างของแต่ละคนสามารถอยู่ด้วยกันได้


          โดยก่อนหน้านี้ได้ทำหนังสือชี้แจงไปยังผู้ปกครองของเด็กแล้วว่าได้อนุญาตให้นักเรียนสามารถใส่ชุดไปรเวทมาโรงเรียนได้ทุกวันอังคาร เป็นเวลา 1 เทอม ซึ่งจะเริ่มวันที่ 8 มกราคมนี้เป็นวันแรก แต่ก็มีศิษย์เก่าบางส่วนโพสต์เฟซบุ๊กไม่เห็นด้วยกับกิจกรรมดังกล่าว

 

 

 

 

 

          อย่างไรก็ตาม โรงเรียนได้มีการกำหนดว่าแม้จะอนุญาตให้แต่งชุดไปรเวทมาโรงเรียนแต่ต้องเป็นชุดที่เรียบร้อย ห้ามใส่เสื้อแขนกุดหรือเสื้อที่มีรอยขาดมาโรงเรียน


          ทั้งนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้ออกมาชี้แจงกฎกติกาการแต่งชุดไปรเวทให้แก่เด็กนักเรียนหน้าเสาธง รวมถึงอธิบายเหตุผลให้เด็กได้เข้าใจ เพื่อไปชี้แจงผู้ปกครองบางคนที่ยังไม่เข้าใจ และไม่เห็นด้วย พร้อมทั้งบอกเหตุผลเบื้องต้น โดยจะให้เด็กแต่งตัวตามสไตล์ของแต่ละคน แต่ต้องเป็นชุดที่เหมาะสม เรียบร้อย เฉพาะวันอังคารวันเดียว ซึ่งเหลือเวลาในการดำเนินการอีก 6 สัปดาห์ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคมให้เป็นที่ยอมรับ และครูจะรู้ถึงพัฒนาการของเด็กในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ เด็กบางคนกล้าที่จะแสดงออก บางคนอาจจะไม่กล้า

 

 

 
          "เรื่องนี้หารือกันมานานแล้ว เริ่มต้นจากคณะครูในโรงเรียนที่ตัดสินใจร่วมกัน โดยมีผู้อำนวยการเป็นคนอนุมัติ ไม่ใช่สภานักเรียน

 

          การใส่ชุดไปรเวท หรือ เครื่องแบบ ไม่ได้ทำให้เด็กนักเรียน ลดความภาคภูมิใจในสถาบันของตัวเอง เป็นการตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงของโลก และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในประเทศไทย การใส่ชุดไปรเวทมาโรงเรียนได้ในทุกวันอังคาร โดยไม่มีการบังคับ จะใช้เวลาในการทดลอง 1 ภาคการศึกษา เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2562 หากประเมินแล้วเห็นว่าไม่ดีก็จะยกเลิก และให้ใส่ชุดนักเรียนตามเดิม"

 

 

 

 

 

          นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนเป็นนิติบุคคล มีสิทธิดำเนินการทำวิจัยเรื่องการแต่งเครื่องแบบนักเรียน โดยหากแต่งแล้วไม่ดีก็ยกเลิกได้ เชื่อว่าการดำเนินการทุกอย่างโรงเรียนได้หารือกับผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาอยู่แล้ว การแต่งเครื่องแบบนักเรียนของทั่วโลก เช่นประเทศอังกฤษ โรงเรียนบางแห่งก็มีการแต่ง
เครื่องแบบนักเรียน และโรงเรียนบางแห่งก็ไม่มีชุดเครื่องแบบนักเรียน เท่าที่ดูโรงเรียนก็ไม่ได้ผิดกฎระเบียบแต่อย่างใด

 

 

 

 


          ขณะที่ นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (กช.) กล่าวว่า โรงเรียนได้ชี้แจงต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) ว่า เป็นการทดลองทำวิจัยเรื่องการแต่งเครื่องแบบนักเรียน ได้มีการสอบถามทั้งผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาแล้ว ซึ่งโรงเรียนมีอิสระในการดำเนินการแต่ต้องอยู่ในความเหมาะสม ไม่ผิดกฎระเบียบของ สช. หากไม่ดีก็ยุติการแต่งไปรเวทได้


          อย่างไรก็ตาม มีโรงเรียนที่ไม่ต้องใส่ชุดนักเรียนคือโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 มีอาจารย์ 30 คน ให้นักเรียนใส่ชุดไปรเวทเพื่อสะดวกต่อการทำกิจกรรม และมียูนิฟอร์มเสื้อยืดคอโปโล มีตราธรรมจักรอยู่ที่กระเป๋าด้านซ้าย ใส่เฉพาะวันจันทร์กับวันพฤหัสบดี และวันที่โรงเรียนมีกิจกรรมพิเศษเท่านั้น มีการประเมินระดับความรู้ของเด็ก ไม่ได้วัดที่เกรด แต่เป็นคำอธิบายผลให้ผู้ปกครองได้รับทราบความก้าวหน้าของเด็ก และถ้านักเรียนต้องการนำผลประเมินไปสมัครเพื่อเข้าศึกษาที่อื่น โรงเรียนก็สามารถออกผลประเมินมาเป็นเกรดได้

 

 

 


          โดยมีการประเมินก่อนกิจกรรมการเรียนรู้ วิเคราะห์ผลงานการประเมินหลังการเรียนรู้เน้นกระบวนการสะท้อนการเรียนรู้หรือสรุปบทเรียนร่วมกัน ด้วยกระบวนการ AAR (After Action Reflection) เพื่อให้ครูผู้สอนและผู้เรียนทบทวนผลการพัฒนาของตน เพื่อนำผลไปออกแบบกระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนทั้งรายบุคคล รายกลุ่ม และรายชั้นเรียน และเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบกับการประเมินก่อนการทำกิจกรรมการเรียนรู้  และมีชมรมอาร์ต ชมรมนวัตกร และชมรมทางด้านดนตรีหรือกีฬา ที่นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ วันละ 1 ชั่วโมง วันจันทร์ อังคาร และพุธ

 

 

 

 


          นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนดรุณสิกขาลัย (วมว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่เน้นการสอนแนวคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) และความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เป็นโรงเรียนประจำระดับมัธยมปลายที่มีมาแล้ว 11 รุ่น โดยรุ่นต่อไป ปีการศึกษา 2562 เปิดรับ 90 คน ได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ศึกษาฟรีตลอด 3 ปีการศึกษาโดยไม่ต้องใช้ทุนคืน เรียนวันละ 2 คาบ คาบละ 3 ชั่วโมง จะเปลี่ยนไปทุกวันและทุกอาทิตย์ ก็ไม่ได้ใส่เครื่องแบบนักเรียนไปโรงเรียนเช่นกัน รวมทั้งยังมีนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิื้นฐาน (สพฐ.) อีกหลายแห่งที่ให้นักเรียนแต่งชุดไทยทุกวันศุกร์

 

 

 

 


          ประเทศที่มีเครื่องแบบ
          ประเทศไทย - เครื่องแบบนักเรียนจนถึงนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เหตุผล บ่งชี้ว่า เป็นนักเรียนระดับชั้นใด โรงเรียนใด สร้างความเป็นเอกภาพในนักเรียนโรงเรียนเดียวกัน ลดหลั่นความเหลื่อมล้ำทางสังคม ลดความฟุ่มเฟือยและสิ่งเร้าในทางแฟชั่น สั่งสมวินัยซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต และอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมที่ทำสืบเนื่องกันมาในบางประเทศ
ญี่ปุ่น - เป็นการสั่งสมเยาวชนให้พร้อมต่อการเป็นส่วนหนึ่งของวินัยในสังคม


          อินเดีย - เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการลดความแตกต่างระหว่างชนชั้นในโรงเรียน บ่งบอกสถานภาพการเป็นนักเรียนเป็นสิ่งจำเป็นต่อความปลอดภัยในตัวนักเรียนเอง


          อิตาลี และเยอรมนี - ยังคงมองเรื่องเครื่องแบบเป็นเรื่องที่สะท้อนถึงประวัติศาสตร์ทางการทหารที่โหดร้ายของประเทศ
 

 

 

 

Shares :
เปิดอ่าน 119 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ