ศธ.ชู 4 โซนกิจกรรมสร้างเด็กไทยรู้คิด มีจิตอาสา

โดย...  ชุลีพร อร่ามเนตร qualitylife4444@gmail.com -

 

 

          “ปีนี้เป็นปีที่ 64 ของการจัดงานวันเด็ก กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด เด็กไทยรู้คิด มีจิตอาสา Volunteer KIDs” นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

 


          “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 โดยสารวันเด็กของนายกรัฐมนตรีที่มอบให้แก่เด็กๆ มีใจความว่า เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศ การพัฒนาศักยภาพ

 

ศธ.ชู 4 โซนกิจกรรมสร้างเด็กไทยรู้คิด มีจิตอาสา

 


          จึงต้องเริ่มตั้งแต่ปฐมวัย ทั้งในด้านการพัฒนาด้านสติปัญญา ด้านวิชาการ และด้านทักษะทางอารมณ์อย่างสมดุล  พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดความกล้าที่จะคิด และทำสิ่งใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ เพื่อให้เติบโตเป็นคนเก่ง คนดีของสังคม และมีความพร้อมสำหรับการดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

 

 

 

ศธ.ชู 4 โซนกิจกรรมสร้างเด็กไทยรู้คิด มีจิตอาสา

 


          คำขวัญวันเด็กที่มอบให้ มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนทุกคนน้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานในการเป็นผู้ให้ มีจิตใจโอบอ้อมอารีและอุทิศตนเพื่อส่วนรวม รวมทั้งตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองด้วยใจที่รัก และยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอยู่เสมอ เมื่อเด็กและเยาวชนมีจิตอันเป็นสาธารณะประกอบกับความรู้ความสามารถแล้ว ก็จะสามารถปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง และประเทศชาติต่อไป
 

 

 

 

ศธ.ชู 4 โซนกิจกรรมสร้างเด็กไทยรู้คิด มีจิตอาสา

 

 

 

          ศธ.จัด4โซนกิจกรรมวันเด็ก
          นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีที่ 64 ของการจัดงานวันเด็ก ซึ่งจะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด เด็กไทยรู้คิด มีจิตอาสา Volunteer KIDs เพื่อทำให้เด็กเป็นคนเก่ง คนดี มีสุขและมีทักษะอาชีพ ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1.กิจกรรมการนำเด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562 ปีนี้มีจำนวน 890 คน ที่จะเข้าเยี่ยมคารวะ รับโล่รางวัลและรับโอวาท จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี วันที่ 9 มกราคม ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล และ 2.กิจกรรมการฉลองวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 12 มกราคม เวลา 07.00–17.00 น. บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก โดย พล.อ.ประยุทธ์ เป็นประธานเปิดงานเวลา 08.30 น.

 

 

 

ศธ.ชู 4 โซนกิจกรรมสร้างเด็กไทยรู้คิด มีจิตอาสา

 


          กิจกรรมภายในกระทรวงศึกษาธิการแบ่งออกเป็น 4 โซนหลัก โซนที่ 1 :KIDS THINK (เด็กเก่ง) เพื่อให้เด็กๆ รู้จักคิดวิเคราะห์ มีความรู้ด้านเทคโนโลยี โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น เยาวชนสัมพันธ์, กองบัญชาการตำรวจนครบาล, โดมท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ และกิจกรรมเทคโนโลยีอวกาศ 

 

 

 

ศธ.ชู 4 โซนกิจกรรมสร้างเด็กไทยรู้คิด มีจิตอาสา

 


          โซนที่ 2 : KIDS DO (เด็กดี) เพื่อให้เด็กๆ ปฏิบัติตนตามคุณธรรมอันดีงามและมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมส่วนรวม พร้อมทั้งมีทักษะในการทำงานอาชีพต่างๆ เช่น แยกขยะ, ทำการ์ดให้กำลังใจทหาร 3 จังหวัดชายแดนใต้, บริจาคให้เด็กด้อยโอกาส, ประกวดร้องเพลงในกลุ่มเด็ก อายุ 6-12 ปี


          โซนที่ 3 : HAPPY KIDS (เด็กมีความสุข) เพื่อให้เด็กได้รับความสุขสนุกสนาน ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น เครื่องเล่นสวนสนุก เครื่องเล่นบ้านลมต่างๆ, ฐานบุกเบิกผจญภัย, แจกลูกฟุตบอลให้แก่เด็กๆ ที่มาร่วมงาน จำนวน 5,000 ลูก, บูธแจกเครื่องดื่มสำหรับเด็กและเยาวชน และโซนที่ 4 : KIDS STAGE (เด็กเป็นแบบอย่าง) เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกในทางที่ดี โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดงศิลปวัฒนธรรม, การเขียนปณิธาน “หนูอยากทำอะไรเพื่อสังคม” ผ่านกระดาน “เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน”, และนิทรรศการประวัติศาสตร์ชาติไทย

 

 

ศธ.ชู 4 โซนกิจกรรมสร้างเด็กไทยรู้คิด มีจิตอาสา

 

 


          นอกจากนี้ยังจัดทำหนังสือวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 “นอกหน้าต่างบานเล็ก” เป็นที่ระลึก ในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 และเผยแพร่คำขวัญวันเด็ก ผลงานจากนักเรียนทั่วประเทศ พร้อมบทสัมภาษณ์ และบทความพิเศษจากนักเขียนรับเชิญ อาทิ “กระดาษวาดฝัน” บทกลอน แด่นักวาดฝัน จาก “กุดจี่” พรชัย แสนยะมูล นักเขียนรางวัลจากการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2561, “น้องแพร” เจ้าของเพจ “น้องแพรพาเพลิน” สาวน้อยนักฝันมุ่งมั่นสู่การเป็นช่างแต่งหน้าระดับโลก จำนวน 3,000 เล่ม เพื่อมอบให้กับเด็กๆ ที่มาร่วมงานสนใจ สอบถามได้ที่โทร. 0-2628-6179 หรือ 0-2628-5651

 

 

ศธ.ชู 4 โซนกิจกรรมสร้างเด็กไทยรู้คิด มีจิตอาสา

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่