royal coronation
วันที่ 21 มิถุนายน 2562
คิดโซน (ของ) วัยทีน

เรียนพรี-ดีกรีจบป.ตรีเร็ว ตอบโจทย์การเรียนยุคดิจิทัล?

วันที่ 3 มกราคม 2562 - 10:17 น.
Pre-degree,เรียนพรี-ดีกรีจบปตรีเร็ว
Shares :
เปิดอ่าน 2,393 ครั้ง

โดย...  หทัยรัตน์ ดีประเสริฐ qualitylife4444@gmail.com-

 

 

          การเรียนรามทุกหลักสูตร รวมทั้ง Pre-degree เป็นการเรียนที่ผู้เรียนต้องช่วยเหลือตัวเอง มีวินัยและรับผิดชอบ ผู้ที่ขยัน อ่านและรับผิดชอบ ก็จะใช้เวลาในการเรียนสั้น แต่ถ้าเรียนนานหลายปีก็อาจจะมาจากต้องทำงานไปด้วยหรือทำกิจกรรมนักศึกษาไปด้วย แต่ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับผู้ที่เรียนสามารถออกแบบชีวิตตัวเองได้ว่าจะเรียนแบบไหน และจะประสบผลสำเร็จในชีวิตได้อย่างไร

 

 

          หลักสูตร Pre-degree ของมหาวิทยาลัยรามคำแห่งริเริ่มมาแล้วหลายปี ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่เรียนอยู่ชั้น ม.ปลาย หรือ ปวช. ปวส. และ กศน. สามารถลงทะเบียนเรียนปริญญาตรีล่วงหน้าได้ จากนั้นเมื่อจบการศึกษาชั้น ม.6 จึงจะสมัครเป็นนักศึกษาภาคปกติ โดยเทียบโอนหน่วยกิตที่สะสมไว้เพื่อเรียนต่อจนครบตามหลักสูตรและสำเร็จการศึกษาได้ในระยะเวลาที่เร็วขึ้น ถือเป็นการเรียนตามใจผู้เรียนในยุคดิจิทัล

 

 


          ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี ม.รามคำแหง กล่าวว่าหลักสูตร Pre-degree เชื่อว่าเด็กคนใดที่มีศักยภาพเรียนวิชาในระดับปริญญาตรี ก็สามารถที่จะมาลงทะเบียนเรียนได้ ข้อดีของระบบทำให้เด็กที่มีศักยภาพและอยากจะเรียนมีโอกาสได้เรียนอย่างเต็มที่ และหลักสูตรนี้ยังช่วยเสริมในการเรียนระดับชั้น ม.ปลาย ของเด็กด้วย เนื่องจากเนื้อหาจะกว้างกว่าในหลักสูตรชั้น ม.ปลาย ทำให้เด็กเปิดโลกวิชาการมีความรู้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังทำให้สำเร็จการศึกษาได้เร็วขึ้น โดยใช้เวลาหลังจากเรียนจบ ม.6 เพียงไม่นาน ไม่ถึง 4 ปีตามเกณฑ์การเรีียนอุดมศึกษาปกติ

 

 

 

 

 


          “มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นตลาดวิชา เราเปิดกว้างให้ผู้เรียน สามารถเรียนรู้ได้ตามใจที่พวกเขาต้องการโดยไม่มีการปิดกั้น ถือเป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องในยุคดิจิทัลนี้อย่างลงตัวโดยอัตโนมัติ ซึ่งการเรียนรู้ในโลกหน้าผู้เรียนต้องการเรียนรู้ในสิ่งที่พวกเขาสนใจเฉพาะด้าน และบางคนยังต้องการทำงานด้วย โดยที่ไม่ได้สนใจปริญญา และหากต้องการที่จะเรียนก็สามารถเรียนเพิ่มได้ หรือทดลองเรียนก่อนในขณะที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ม.ปลายก็ยังได้ ต้องยอมรับว่าในอนาคตผู้เรียนจะลดน้อยลงซึ่งสถาบันการศึกษาต่างๆ ต้องปรับตัวให้ทันกับโลกของการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไป”


          การเริ่มเรียนปริญญาตรีในขณะที่ยังไม่จบชั้น ม.ปลาย กับหลักสูตร Pre-degree นั้นจะเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ที่เรียนอยากรู้ว่าในมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรอะไรบ้างที่เปิดสอน และการเรียนการสอนเป็นแบบไหน เนื้อหาหลักสูตรเป็นอย่างไร สามารถทดลองเรียนและซื่้อหนังสือมาอ่านก่อนได้ ถ้าชอบหลังจากเรียนจบชั้นม.ปลายก็สมัครเรียนต่อ หรือเรียนควบคู่ในหลักสูตรอื่นๆ ได้อีก

 

 

 


          มีหลักสูตรที่เปิดสอนในระบบ Pre-degree หลายคณะ เป็นต้นว่าคณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะสื่อสารมวลชน สามารถเรียนจากห้องเรียนที่มหาวิทยาลัย หรือตำราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (www.lib.ru.ac.th) ระบบบรรยายสดผ่านอินเทอร์เน็ต (Cyber Classroom) เรียนด้วยระบบ E-Learning เรียนด้วยระบบ Coures On Demand เรียนจาก DVD บันทึกคำบรรยายกระบวนวิชา


          การให้คะแนนส่วนใหญ่จะใช้เป็นคะแนนสอบ 100% โดยแบ่งเป็นเกรดเหมือนกับมหาวิทยาลัยทั่วไป แต่ในบางรายวิชาก็อาจจะมีการมอบหมายงานจากอาจารย์ผู้สอนให้ไปทำงานมาส่ง เพื่อเก็บคะแนนจากงานอีกด้วย เนื่องจากคนที่สมัครเรียนสามารถเลือกได้ว่าจะเข้ามาเรียนหรือไม่เข้ามาเรียนก็ได้ แต่ต้องเข้ามาสอบให้ครบทุกวิชา

 

 

 


          อธิการบดี ม.รามคำแหง อธิบายว่าผู้เรียนที่สามารถเรียนจบปริญญาตรีเมื่ออายุยังน้อย จะทำให้มีทางเลือกอีกมากมายในการศึกษาต่อ หรือเลือกที่จะประกอบอาชีพก็ได้ ช่วยเสริมการเรียนในระดับ ม.ปลาย ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำให้สามารถพัฒนาตัวเองได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งการเรียนแบบออนไลน์ ทำให้มีอิสระในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น เพราะสามารถที่จะย้อนฟังวิชาที่อาจารย์สอนซ้ำได้


          “ปรัชญาของเราคือตลาดวิชา ที่ทุกคนสามารถเลือกเรียนได้ไม่ได้บังคับให้เข้าเรียน ผู้เรียนจะอ่านหนังสือจากตำราที่มีแต่ละวิชาฟังวิดีโอคำบรรยายในเว็บไซต์ หรือทำอย่างไรก็ได้ แต่ต้องสอบผ่านทุกวิชาที่หลักสูตรกำหนดไว้แล้วก็จะสามารถเรียนจบหลักสูตรได้รับปริญญาตามที่เลือกไว้ได้ การเรียนรามทุกหลักสูตร รวมทั้ง Pre-degree เป็นการเรียนที่ผู้เรียนต้องช่วยเหลือตัวเอง มีวินัยและรับผิดชอบ ผู้ที่ขยัน อ่านและรับผิดชอบก็จะใช้เวลาในการเรียนสั้น แต่ถ้าเรียนนานหลายปีก็อาจจะมาจากต้องทำงานไปด้วยหรือทำกิจกรรมนักศึกษาไปด้วย แต่ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับผู้ที่เรียนสามารถออกแบบชีวิตตัวเองได้ว่าจะเรียนแบบไหน และจะประสบผลสำเร็จในชีวิตได้อย่างไร" อธิการบดี ม.รามคำแหง ระบุ

 

 

 


          ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิบายว่า เชื่อว่าการเรียนจบปริญญาตรีเร็วขึ้นทำให้มีโอกาสในการพัฒนาตัวเองเร็วขึ้น เช่น ถ้าเรียนจบปริญญาตรีเร็วก็มีโอกาสจะไปต่อปริญญาโทได้เร็วขึ้น มีโอกาสไปเรียนอย่างอื่นได้มากขึ้น และทำให้มีประสบการณ์มากกว่าเด็กวัยเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนชั้น ม.ปลาย ร.ร.สาธิตรามคำแหง จบ ม.ปลายพร้อมๆ กับเหลืออีก 4 วิชาจะเรียนจบคณะนิติศาสตร์ แถมยังสอบติดคณะทันตแพทยศาสตร์ และได้วางแผนไว้ว่าหลังจากเรียนจบปริญญาตรี จะเรียนปริญญาโทกฎหมายและเรียนเนติบัณฑิตต่อไป เพื่อที่จะสอบผู้พิพากษาและสอบอัยการโดยไม่ได้เลือกเรียนคณะทันตแพทยศาสตร์ เพราะชอบกฎหมายมากกว่า

 

 

 


          ปัจจุบันสถาบันการศึกษาหลายแห่งได้จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนมากขึ้น แม้แต่ตลาดวิชาอย่างรามคำแหงก็ต้องปรับตัวเปิดหลักสูตรที่ตลาดต้องการ หรือเปิดหลักสูตรที่มีความจำเป็นในอนาคต อย่างเช่นคณะทัศนมาตรศาสตร์(Optometry) เป็นหนึ่งในวิชาชีพการประกอบโรคศิลปะที่เกี่ยวข้องกับตาและโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสายตาระบบการเห็นและการประมวลผลของระบบการเห็นในมนุษย์

 

 

 

 


          ผู้ประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ (Optometrist) ได้รับการฝึกฝนเฉพาะทางเพื่อสั่งจ่ายและประกอบเลนส์ชนิดต่างๆ เพื่อปรับปรุงสภาพการเห็น ในบางประเทศ ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาทัศนมาตรยังได้รับการฝึกเพื่อวินิจฉัยและรักษาโรคของตาหลายอย่าง อีกทั้งยังทำหน้าที่ของ “แพทย์ปฐมภูมิ” หรือ Primary care physician ซึ่งเป็นรูปแบบของการบูรณาการในการปฏิบัติทางการแพทย์ทั่วไประดับปฐมภูมิเข้ากับหน้าที่เฉพาะทางด้านทัศนมาตรศาสตร์ซึ่งมีเปิดสอนอยู่ 2 แห่งคือที่ ม.รังสิต และ ม.รามคำแหง นอกจากนี้ยังเปิดการแพทย์แผนไทย วิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งเป็นวิชาชีพเฉพาะที่ต้องสอบคัดเลือกผู้ที่ต้องการจะเรียนด้วย

Shares :
เปิดอ่าน 2,393 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ