เจาะลึก...."ทีแคส 62"ปรับรอบ 3 เรียงลำดับลดค่าสมัคร

เจาะลึก...."ทีแคส 62"ปรับรอบ 3 เรียงลำดับลดค่าสมัคร : รายงาน  โดย...  ชุลีพร อร่ามเนตร  quality4444@gmail.com

 

          “รูปแบบทีแคส 62 ช่วยแก้ปัญหานักเรียนที่มีคะแนนสูงกันที่เรียนคนอื่นๆ และให้นักเรียนที่มีคะแนนลดลงมาได้มีโอกาสเลือก 1 ใน 6 คณะและสถาบันที่ต้องการมากขึ้น” สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

          สิ้นสุดการรอคอย สำหรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับสถาบันอุดมศึกษา หรือทีแคส ปี 62 หลังจากทีแคส ปี 61 เกิดปัญหาวุ่นวาย ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ที่เซิร์ฟเวอร์ล่ม ส่งผลให้เว็บไซต์สะดุด แต่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานในการจัดการเรื่องนี้ ก็สามารถแก้ไขปัญหาและก้าวผ่านเรื่องนี้ไปได้ จากนั้นดั่งเคราะห์ซ้ำกรรมซัด เมื่อประกาศผล เหล่าผู้สมัคร รวมถึงผู้ปกครอง ต่างออกมาวิพากษ์เกิดเป็น #DEK61 #หนูทดลอง และร้องเป็นเสียงเดียวกันว่า ทีแคส 61 รอบที่ 3 มีการกั๊กที่นั่ง ทำให้เด็กหลายคนหลุดฝันเข้าเรียนในคณะที่ตนเองต้องการ

          ทีแคส 5รอบ 6เดือนครึ่ง
          เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ทปอ.ได้แถลงรายละเอียดทีแคส 62 โดยมีนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า ทปอ.และมหาวิทยาลัย มีความเป็นครู ระบบการรับสมัครเข้ามหาวิทยาลัยที่ดำเนินการขึ้น เพื่อทุกคนได้มีโอกาสเลือกเรียนอย่างเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ แต่ระบบการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยที่ดูแลเด็กทั้งหมด จะให้ถูกใจ 100% ทุกคนคงไม่ได้ ทีแคสปี 62 ขณะนี้ ทปอ.มีมติรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และต้องการให้นักเรียนทราบกรอบระยะเวลา กำหนดการต่างๆ ล่วงหน้า ในการเตรียมความพร้อมสู่การลงสนามแข่งขันจริง

 

เจาะลึก...."ทีแคส 62"ปรับรอบ 3 เรียงลำดับลดค่าสมัคร

 

 

          “ทีแคส 62 ยังคงเปิดให้มีการคัดเลือกทั้งหมด 5 รอบ และมีการปรับระยะเวลาการคัดเลือกให้กระชับขึ้นจากเดิม 10 เดือน เหลือ 6 เดือนครึ่ง คือตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 ไปถึงกลางเดือนมิถุนายน 2562 คือรอบ 1 แฟ้มสะสมงาน วันที่ 1 ธันวาคม 2561-31 มกราคม 2562, รอบ 2 โควตาต่างๆ วันที่ 4 กุมภาพันธ์-25 เมษายน 2562, รอบ 3 รับตรงร่วมกัน วันที่ 17 เมษายน-15 พฤษภาคม 2562, รอบ 4 แอดมิชชั่น วันที่ 9 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2562 และรอบ 5 รับตรงอิสระ วันที่ 28 พฤษภาคม-16 มิถุนายน 2562 โดยปฏิทินดังกล่าวมีการประกาศลงเว็บไซต์ให้นักเรียนได้รับทราบ เพื่อให้นักเรียนมีเวลาในการเตรียมความพร้อมสู่ขั้นตอนต่อไปมากขึ้น และรองรับกรอบเวลาที่แต่ละสถาบันเปิดเรียนแตกต่างกัน” นายสุชัชวีร์ กล่าว

          ทั้งนี้ ในส่วนของการสอบความถนัดทั่วไป หรือแกต ความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือแพต สอบ 23-26 กุมภาพันธ์ 2562, การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(โอเน็ต) สอบ 2-3 มีนาคม 2562 ประกาศผล 31 มีนาคม 2562  และวิชาสามัญ 9 วิชา สอบ 16-17 มีนาคม 2562 และประกาศผล 5 เมษายน 2562

 

เจาะลึก...."ทีแคส 62"ปรับรอบ 3 เรียงลำดับลดค่าสมัคร

 

 

          เด็กทุกคนเลือกได้ 6 อันดับ
          นายสุชัชวีร์ กล่าวว่า ทปอ.ไม่เคยมองข้ามปัญหาที่เคยเกิดขึ้นกับทีแคส 61 และเข้าใจในความคาดหวังของนักเรียนที่เตรียมสมัครเข้าคัดเลือกทีแคส 62 รวมถึงข้อห่วงใยจากทุกปกครอง และได้มีการทำประชาพิจารณ์ทั่วประเทศ ซึ่งทปอ.ได้นำมาถอดบทเรียน จึงได้ข้อสรุปที่ชัดเจนโดยเฉพาะการคัดเลือกรอบ 3 รับตรงร่วมกัน ได้มีการปรับรูปแบบการยื่นคะแนนสามัญ 9 วิชา แกต แพต และโอเน็ต ให้ดึงคะแนนจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูลโดยตรง อีกทั้งรอบนี้ให้ผู้สมัครจะต้องเรียงลำดับคณะและสถาบัน ทั้งภายในกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท.) และนอกกลุ่ม กสพท. ที่ต้องการได้ 6 อันดับ และทปอ.จะประกาศผลการคัดเลือกเพียง 1 อันดับเท่านั้น

          "รูปแบบของทีแคส 62 จะช่วยแก้ปัญหานักเรียนที่มีคะแนนสูงกันที่เรียนคนอื่นๆ และให้นักเรียนที่มีคะแนนลดลงมาได้มีโอกาสเลือก 1 ใน 6 คณะและสถาบันที่ต้องการมากขึ้น นอกจากนี้ ทปอ.ยังมีมติร่วมกันว่าต้องหาแนวทางช่วยเหลือผู้สมัครในเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการสมัครในรอบ 3 ทั้งการเพิ่มสาขาวิชาที่สมัครและลดค่าสมัคร โดยสาขาวิชาจะลดค่าสมัครเหลือวิชาละ 100 บาท จากเดิมสาขาวิชาละ 200 บาท และค่าบริหารจัดการสิทธิ์ส่วนกลาง 50 บาท จากเดิม 100 บาท ผู้สมัครที่เลือกทั้ง 6 อันดับ จะมีค่าใช้จ่ายเพียง 650 บาทเท่านั้น เลือกจำนวนสาขามากขึ้น ค่าใช้จ่ายลดลง ถือเป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ำในระบบการศึกษา และกระจายโอกาสให้นักเรียนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน” นายสุชัชวีร์ กล่าว

 

เจาะลึก...."ทีแคส 62"ปรับรอบ 3 เรียงลำดับลดค่าสมัคร

 

 

          ปฏิทินทีแคสไม่ชนเลือกตั้ง
          ปฏิทินของทีแคส 62 อาจจะตรงกับช่วงที่จะมีการเลือกตั้งตามโรดแม็พคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 นายสุชัชวีร์ กล่าวว่า เรื่องนี้ ทปอ.จะส่งปฏิทินการรับสมัครทีแคส 62 ให้กกต.เพื่อให้พิจารณาช่วงเวลาการเลือกตั้ง และปฏิทินทีแคส ไม่ตรงกัน
นายประเสริฐ คันธมานนท์ ที่ปรึกษาทปอ. กล่าวว่า สำหรับกรณีผู้ปกครอง และนักวิชาการ เสนอให้มีการปรับลดจำนวนทีแคส 5 รอบให้น้อยลง เนื่องจากเด็กเกิดความเครียด คำว่าทีแคส 5 รอบนั้น ไม่ใช่หมายความว่าเด็กต้องสอบทีแคส 5 ครั้ง จริงๆ แล้วเด็กสอบเพียงครั้งเดียวและนำคะแนนมายื่น ที่สำคัญ ทีแคส 5 รอบดังกล่าว หมายถึงการให้โอกาสเด็กในการคัดเลือก และเลือกสมัครได้ 5 ครั้ง

          สละสิทธิ์ เพียงครั้งเดียว
          ส่วนการคัดเลือกในรอบ 4 แอดมิชชั่น และรอบ 5 รับตรงอิสระ ทปอ.มีข้อสรุปว่ายังมีความจำเป็นที่คงไว้ เพื่อให้ผู้สมัครมีสิทธิในการเข้าศึกษาต่อในคณะและสถาบันที่ต้องการด้วยองค์ประกอบและเกณฑ์แตกต่างกัน จะช่วยลดความตึงเครียดจากอัตราการแข่งขันของผู้เข้าสมัครที่กระจุกอยู่เพียงบางคณะบางสถาบันในรอบแรกๆ ลงได้ ทั้งนี้ ทีแคสปี 62 ได้มีการกำหนดระยะเวลาการสละสิทธิ์ในแต่ละรอบอย่างชัดเจน และการสละสิทธิ์หลังจากที่ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกรอบใหม่ จะทำได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ผู้สมัครจึงจำเป็นต้องวางแผนในการเลือกคณะ และสถาบันในการคัดเลือกแต่ละรอบอย่างรอบคอบ

 

เจาะลึก...."ทีแคส 62"ปรับรอบ 3 เรียงลำดับลดค่าสมัคร

 

          การปรับเปลี่ยนที่อยู่นอกประเด็นประชาพิจารณ์เพิ่มเติม ได้แก่ การกำหนดจำนวนหน้าของแฟ้มสะสมงาน ไม่ให้เกิน 10 หน้ากระดาษ แต่ใครที่ทำเกิน 10 หน้าแล้วก็ไม่ต้องกังวล สามารถมาส่งรายละเอียดอื่นๆ ในวันสัมภาษณ์ได้ และ ทปอ.จะประสานสถาบันอุดมศึกษาให้จัดส่งองค์ประกอบ เกณฑ์ และเป้าหมายการรับ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้สมัครได้ทราบประมาณเดือนตุลาคม และ ทปอ.จะจัดทำรายละเอียดทั้งหมด และจัดทำเป็นคู่มือ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ทปอ.ยังคงเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อการออกแบบระบบการบริหารจัดการที่ดีผ่านออนไลน์ tcas61survey.cupt.net 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

เปิดอ่าน