ปิดจ็อบ!! พิสูจน์สัญชาติ ทำทะเบียนต่างด้าว30มิ.ย.นี้

รมว.แรงงาน เตรียมปิดศูนย์OSSย้ำ1กรกฎาคม2561ตรวจจับ ปรับ ส่งกลับ ขณะที่คงเหลือต้องพิสูจน์สัญชาติอีก4,583คน จัดทำทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงานอีก14,298คน

 

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่าพรุ่งนี้ (30มิถุนายน2561) จะเป็นวันสุดท้ายของการจัดทำทะเบียนประวัติ ขออนุญาตทำงาน

 

และพิสูจน์สัญชาติของแรงงานต่างด้าวแล้ว โดยในวันสุดท้าย กระทรวงแรงงานจะให้บริการจนนถึงคนสุดท้าย จึงขอให้นายจ้างรีบพาแรงงานต่างด้าวไปดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนด

 

ซึ่งจากการดำเนินการที่ผ่านมา มีแรงงานฯ ที่ต้องเข้าศูนย์OSSตามมติ

ครม.16มกราคม2561จำนวน1,320,035คน โดยดำเนินการไปแล้วภายใน31มีนาคม2561จำนวน840,736คน และต่อมามติ ครม. ได้มีการขยายเวลาให้เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30มิถุนายน2561

 

โดยดำเนินการศูนย์OSSในระยะที่2เป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น348,022คน ซึ่งขณะนี้(ณ วันที่28มิถุนายน2561)ดำเนินการแล้ว333,724คน คิดเป็น95.89 %เป็นกัมพูชา148,420คน ลาว17,273คน เมียนมา168,031คน คงเหลืออีก14,298คน เป็นกัมพูชา9,966คน ลาว1,728คน เมียนมา2,604คน คิดเป็น4.11%ส่วนการพิสูจน์สัญชาตินั้น ผลการดำเนินการรวมทั้งสิ้น117,708คน คงเหลือที่ต้องพิสูจน์สัญชาติ4,583คน เป็นกัมพูชา4,310คน ลาว273คน

 

รมว.แรงงาน กล่าวอีกว่า ขอขอบคุณทั้ง3ประเทศที่ให้ความร่วมมือในการพิสูจน์สัญชาติ และขอย้ำอีกครั้งว่า หากพ้นกำหนด30มิถุนายนนี้ แรงงานต่างด้าวยังไม่ดำเนินการใดๆ จะไม่สามารถอยู่และทำงานต่อไปได้ ซึ่งตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2561เป็นต้นไป กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางาน จะมีมาตรการจับกุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย โดยดำเนินการตรวจสอบ ปราบปราม และจับกุม อย่างเคร่งครัด

 

โดยบูรณาการตรวจร่วมกับตำรวจในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากพบคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ จะมีโทษปรับ5,000 – 50,000บาท และเมื่อชำระค่าปรับแล้ว คนต่างด้าวจะถูกส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร และห้ามขออนุญาตทำงานภายใน2ปี นับแต่วันที่ได้รับโทษ

 

ขณะเดียวกันนายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ จะมีโทษปรับ10,000-100,000บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หากกระทำผิดซ้ำต้องมีโทษจำคุก ไม่เกิน1ปี หรือปรับตั้งแต่50,000 – 200,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา3ปี แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560และที่แก้ไขเพิ่มเติม