อุ้มแรงงาน!! เสียชีวิตต่างแดนรัฐมอบเงินเกือบ5ล้าน

อุ้มแรงงาน!! "รมว.แรงงาน" เผยกระทรวงแรงงานมอบเงินทดแทนแก่ญาติคนงานไทยที่เสียชีวิตในต่างแดน กว่า 4.9 ล้านบาท

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ที่ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น6อาคารกระทรวงแรงงานพล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานมอบเช็คเงินทดแทน

ให้แก่ญาตินายพงษ์ศักดิ์ มีแต้ม แรงงานไทยที่ไปทำงานประเทศสิงคโปร์ที่เสียชีวิต เมื่อวันที่10สิงหาคม2560ที่ผ่านมา โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน และผู้แทนบริษัทRCL Shipmanagement Pte Ltd.ร่วมมอบเงินทดแทน

 

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่า นายพงษ์ศักดิ์ มีแต้ม อายุ45ปี อยู่บ้านเลขที่143หมู่10ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ทำงานที่บริษัทRCL Ship management Pte Ltd.ประเทศสิงคโปร์ ตำแหน่งลูกเรือ โดยนายพงษ์ศักดิ์ฯ เสียชีวิตจากสาเหตุกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน เนื่องจากเส้นเลือดที่เลี้ยงหัวใจอุดตัน ซึ่งสำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ได้ให้การดูแลช่วยเหลือโดยประสานกับนายจ้างเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์

 

 

อุ้มแรงงาน!!  เสียชีวิตต่างแดนรัฐมอบเงินเกือบ5ล้านพล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว  รมว.แรงงาน

 

"และต่อมากระทรวงแรงงานสิงคโปร์ได้แจ้งผลการสอบสวนว่าการเสียชีวิตของนายพงษ์ศักดิ์ฯ เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน ดังนั้น ทายาทจึงมีสิทธิได้รับเงินทดแทน เป็นเงินจำนวน204,000เหรียญสิงคโปร์ หรือประมาณ4,990,000บาท สั่งจ่ายในนาม นายน้อมมีแต้ม บิดาของผู้เสียชีวิต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างทายาท โดยแบ่งสิทธิประโยชน์เป็น5ส่วนเท่าๆ กัน คือ บิดา และบุตรของนายพงษ์ศักดิ์ฯ จำนวน4คน"รมว.แรงงานกล่าว

 

รมว.แรงงาน กล่าวต่อไปว่า การไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะส่งผลให้คนงานได้รับความคุ้มครอง ได้รับสิทธิประโยชน์ อัตราค่าจ้าง สวัสดิการตามกฎหมายแรงงานของประเทศนั้นๆ กล่าวคือหากประสบภัย เจ็บป่วยหรือเสียชีวิตก็จะได้รับการคุ้มครองดูแลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์อย่างถูกต้องและเป็นธรรม ทั้งยังมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ต้องอยู่อย่างหวาดกลัว หลบซ่อนหรือวิตกกังวลว่าจะถูกจับได้ เพราะเข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังเช่นกรณีตัวอย่างของนายพงษ์ศักดิ์ฯ เป็นต้น